Här kan du chatta med bibliotekets personal.
Välj fråga till vänster för att se vilka du kan kontakta.
Klicka på färgfotografiet för att chatta.


CN=Peter Blaschke/OU=Staff/O=BTH

CN=Eva Norling/OU=Staff/O=BTH

CN=Christina Hansson/OU=Staff/O=BTH

CN=Anna Stockman/OU=Staff/O=BTH

CN=Anette Pettersson/OU=Staff/O=BTH

CN=Jenny Gunnarsson/OU=Staff/O=BTH

CN=Ingegärd Holmquist/OU=Staff/O=BTH

CN=Peter Linde/OU=Staff/O=BTH

CN=Kent Pettersson/OU=Staff/O=BTH

CN=Lena Ålenius/OU=Staff/O=BTH

CN=Sofia Swartz/OU=Staff/O=BTH

CN=Ase Nygren/OU=Staff/O=BTH

CN=biblioteket/OU=Staff/O=BTH