Anmälan till konferensen Lärarlärdom

Senaste anmälningsdag

  • Konferensbidrag och anmälan den 25 maj
  • Deltagande i konferensen den 13 augusti
 
  • Submit your presentation and registration by 25th of May
  • Register to attend by 13th of August

Kostnad

Konferensen är avgiftsfri för anställda vid Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan Kristianstad. Konferensen finansieras av Högskolepedagogisk utveckling och Learning Lab på Blekinge Tekniska Högskola. Den som anmält sig till konferensen men uteblir utan laga förfall kommer att debiteras 500;- SEK i efterhand för icke-hållbar hantering av gemensamma resurser.

The conference is arranged free of charge for staff at BTH and Kristianstad University College. The conference is financed by the unit Educational Development and Learning Lab at BTH Anyone who has applied to the conference but does not attend (without due cause) will be charged 500;- SEK for unsustainable handling of our common resources.

Anmälan gäller:

T.ex. önskemål om specialkost eller specialteknik (PC och projektor tillhandahålles för presentationerna).|