Den årliga Högskolepedagogiska konferensen - LÄRARLÄRDOM

20 augusti 2014 på Blekinge Tekniska Högskola

in English

Sedan 2009 anordnar BTH tillsammans med Högskolan Kristianstad den årliga högskolepedagogiska konferensen Lärarlärdom. Från och med 2014 hör även Linnéuniversitetet till arrangörerna. Lärarlärdom anordnas därmed av tre lärosäten i sydost - BTH, HKR och LnU - och har ett upptagningsområde på runt 3000 anställda inom högre utbildning.

Konferensens huvudsyfte är

  • att erbjuda en mötesplats där lärare, studieadministratörer, personal i stödfunktioner, ledning och studentkår kan träffas för kvalificerade samtal kring utbildningskvalitet och lärande   
  •  att skapa ett forum som inspirerar till diskussion och kunskapsbildning om och kring lärande och undervisning i högre utbildning samt villkoren för denna verksamhet
  • att etablera en plattform för pedagogisk meritering som ger lärare tillfälle att presentera sin reflekterade erfarenhet och dokumenterade kunskap kring lärande och undervisning i högre utbildning

Våra lärare, forskare, doktorander, studieadministratörer och personal i olika stödfunktioner har genom åren byggt en gedigen kunskap och reflekterad erfarenhet kring lärande i våra ämnen, undervisning i våra kurser, stöd till våra studenter samt kring villkoren för framgångsrikt lärande vid våra högskolor. Ett antal av våra lärare har dessutom under åren genomfört empiriska studier i utvecklingsprojekt och skapat viktig kunskap kring studenters lärande i kurser och program. 

Under senare år har också ett allt större fokus riktats mot utbildningars resultat. Frågor som rör kvaliteten i undervisningen blir därmed centrala. Att utveckla och stödja lärares pedagogiska skicklighet samt belysa villkoren för den undervisning som bedrivs inom högre utbildning är angeläget.

Behovet av en gemensam samlingspunkt för pedagogiska och didaktiska diskussioner där lärare och övrig personal kan träffas och föra dessa diskussioner tillsammans  över ämnesgränser och lärosätesgränser är större än någonsin.

Genom denna högskolepedagogiska konferens vill vi erbjuda en möjlighet att träffas och dela med sig av erfarenheter av att bedriva utbildning och undervisning inom olika ämnestraditioner och sammanhang, och belysa vilka förutsättningar för lärande och kunskapsbildning som möjliggörs.

Vem får delta?
All personal vid Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet samt alla studentfackligt aktiva inom studentkårerna är välkomna att delta.

Akademisk konferens
Konferensen är utformad som en traditionell akademisk konferens med paperpresentationer med efterföljande diskussion; rundabordsdiskussioner kring underbyggd frågeställning; och praxis presentationer baserat på reflekterad erfarenhet (en akademisk version av visa-och-berätta) samt en speciellt inbjuden keynote-talare. Genom att presentera bidrar du till den gemensamma lärarlärdomen och det blir möjligt för deltagarna att ta del av och utveckla det högskolepedagogiska ämnesområdet. Efter konferensen ges möjligheter att publicera ett fullständigt paper i konferensproceedings.

Läs mer i inbjudan

 

   BTH-logga            Logga Linnéuniversitetet               Högskolan Kristianstad logga

Redigera
Share Dela