Resurser för informationssök

På Internet kan hitta hjälp i dina studier, nedan hittar du några användbara länkar.

Bibliotek

Som distansstudent har du samma rättigheter och möjligheter som campusstudenter att använda bibliotekets resurser.

Fråga biblioteket

På nedanstående länk hittar du en websida med biblioteksresurser. Du kan välja att chatta eller skicka e-post till en bibliotekarie. Sidan finns även på flera språk!
Länk till Fråga biblioteket

Lilla sökguiden

I Lilla Sökguiden får du bl.a. tips om hur du söker litteratur och annan information på Internet samt hur du bedömer dina sökresultat. Lilla sökguiden erbjuder även stöd för rapportskrivning.
Länk till Lilla sökguiden

Stora sökguiden

Stora sökguiden är en vidareutveckling av Lilla sökguiden, i form av en interaktiv kurs i hur man söker, värderar och bearbetar information. Du behöver inte använda dig av Stora sökguiden som en hel kurs utan kan givetvis välja valda delar ur den.
Länk till Stora sökguiden

 

Redigera
Share Dela