Begrepp i nätbaserade studier

Nedan finns beskrivna ett antal begrepp som du kan komma i kontakt med i samband med nätbaserade studier.

Browser
webbläsare som ger tillgång till Internet t ex Internet Explorer, Firefox, Safari med flera

LMS
Learning Management System, eller på svenska: lärplattform, en applikation som tillhandahålls kostnadsfritt för studenter. LMS´en finns tillgängliga via Internet och används vid nätbaserade studier. Det finns ett antal olika leverantörer av dessa produkter.


Likheter/skillnader nätbaserade studier/campusstudier
Det finns både likheter och skillnader mellan studier som är campusbaserade och nätbaserade. En stor skillnad är att kontakten med andra studerande och lärare till största delen sker virtuellt, det vill säga via chat, diskussionsforum, e-post eller liknande. Du hittar mer information om det specifika med att läsa nätbaserat under rubriken ute till vänster Råd om nätstudier.

Nätbaserade studier
med detta begrepp menar vi på BTH kurser och/eller program som bedrivs via någon form av lärplattform/LMS via Internet.

SNH
Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning, är en samverkansgrupp som består av Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Gävle, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet och Utbildningsradion (UR). Inom samarbetet utvecklas nätbaserade kurser. Du hittar information om kurserna på SNH´s webbplats. Observera att du anmäler dig på respektive lärosäte med anledning av att anmälningskoderna varierar.
Länk till SNH

Videokonferenssystem
Dataprogram som via Internet möjliggör möten på distans och exempel på ett sådant system som används på BTH är Adobe Connect Pro. Ta reda på vilka system som är aktuella för just din kurs och hur du når dessa.


Virtuella mötesplatser

till exempel LMS, konferenssystem, msn.com är olika exempel på mötesplatser som är virtuella det vill säga mötesplatser som är nåbara via Internet och där du kan chatta och diskutera med andra människor, både via text och även med både ljud och bild (konferenssystem till exempel)

Var kan jag bedriva mina studier?

Bibliotek
kan vara en alternativ studieplats till hemmet om din dator inte har den kapacitet som krävs i den kurs du är intresserad av eller om du behöver skapa "skilda världar" mellan studietid och vanlig tid. Ta reda på vilka resurser som ditt bibliotek kan erbjuda.

Lärcentra
Ett lärcentra kan tillhandahålla bland annat datorer och andra tekniska resurser. Lärcentrat kan ibland även erbjuda annat stöd i studierna, som till exempel informationssökning, teknisk support med mera. Detta innebär att om du har en dator som inte klarar de tekniska kraven på din kurs kan du ta reda på om det finns ett lärcentra i din kommun, för att ändå kunna läsa kursen. Du kan även träffa andra studenter här.
Länk till Lärcentra.se

Redigera
Share Dela