Råd om nätstudier

Nedan följer några goda råd om att studera på nätet.

  • Allmänna råd - Att studera via Internet är inte som att studera vid campus. Den huvudsakliga skillnaden är att man måste arbeta ännu mer självständigt. Det är dock inte meningen att alla studier måste eller ens ska ske helt på egen hand. Vi använder olika verktyg för att underlätta och uppmuntra samarbete (t ex lärpattformar). Läs mer om olika internet-resurser under rubriken till vänster ”Resurser för informationssök”

  • Självständighet - I alla högskolestudier har du som studerande det fulla ansvaret för ditt eget lärande. Vid nätbaserade studier har du inte klassiska föreläsningar, seminarier, lärare och andra studenter som stöd och hjälp. Föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter förekommer också på våra nätbaserade kurser, men då i en annan form än i traditionell undervisning. Nätbaserade studier förutsätter i ännu högre grad att du tar ett eget ansvar för dina studier, vilket kräver disciplin och noggrann planering. Du kan alltid vända dig till läraren för att få råd och hjälp. Ta noga reda på när din lärare finns tillgänglig för dig. Du har också ett antal studie­kamrater i kursen som du kan kommunicera med. Tillsammans kanske ni löser uppgifter som annars kan vara svåra att klara helt själv. Bilda därför gärna studiegrupper på eget initiativ. Ni kanske t o m är ett antal studenter som bor nära varandra och dessutom kan träffas?

  • Tidsåtgång – En veckas studier på helfart i ett nätbaserad kurs motsvarar 40 timmars arbete, precis som en campuskurs. På många kurser kan arbetsbelastningen variera från vecka till vecka. Gör gärna upp en egen studieplanering i början av kursen utifrån kursens upplägg
  • Tillgänglighet – Tillgängligheten till läraren/lärarna/handledarna varierar mellan kurserna. Ta därför reda på vad som gäller i just din kurs. Support för lärplattformen (It´s learning) finns tillgängligt mellan måndag – fredag 8.00-17.00.
  • Motivation - Nätbaserade studier kan ibland kännas ensamt och det är inte alltid så lätt att hålla uppe motivationen. Om du hamnar i den situationen kontakta läraren, dina studiekamrater, studievägledare eller någon annan du känner förtroende för och ta upp diskussionen. Ett sätt att hålla uppe motivationen är att bilda spontana studiegrupper där ni kan diskutera, uppmuntra och hjälpa varandra. Via lärplattformen/LMS´et (se förklaring under rubriken Begrepp i nätbaserade studier ute till vänster) får du möjlighet att få kontakt med dina studiekamrater. Här finns bland annat möjlighet att skapa ”privata” diskussionsforum där endast din grupp har tillträde.
Redigera
Share Dela