Tentamen på annan ort

Tentamen på annan ort I särskilda fall, framför allt gällande distansstudier, kan de studerande tillåtas tentera på annan ort. För detta gäller följande regler:

1. Det är endast tillåtet att tentera på andra högskolor/universitet i Sverige, lärcentra anslutna till nätverket Nitus, utländska universitet som BTH har tecknat utbytesavtal med och Svenska utlandsmyndigheter.

2. Studenten ansvarar för att kontakt tas med det universitet/högskola, lärcentra eller Svensk utlandsmyndighet studenten önskar tentera på.

3. Studenten står själv för eventuella kostnader som uppkommer i samband med sådan tentamen. BTH står inte för några kostnader som uppkommer och deltar inte heller som mellanhand vid eventuella transaktioner.

4. Önskemål om tentamen på annan ort skall framföras till tentamenssamordnare senast två veckor före utsatt tentamensdatum.

5. Tidsskillnad på tentamen är tillåtet upp till en timme jämfört med fastställd starttid vid BTH. Om starten tidigareläggs får tentanden inte lämna lokalen förrän tidigast sextio minuter efter ordinarie starttid vid BTH.
Untantag från 1, 2, 4 & 5 kan beviljas av examinator. I sådana fall ansvarar examinator för den administrativa hanteringen av tentamensgenomförandet.

 

 

Redigera
Share Dela