COVAX

Projekttid

2000-01-01 - 2001-12-31

Projektledare

Peter Linde, HK-R

Beskrivning

COVAX (Contemporary Virtual Archives in XML) är ett projekt inom EU:s femte ramprogram och löper under två år from januari 2000.

COVAX (öppnas i nytt fönster)

I korta drag är meningen med COVAX att analysera och skissa på de tekniska lösningar som krävs för att ge tillgång via internet till homogent kodade dokumentbeskrivningar från arkiv-, biblioteks- och museisamlingar baserade på SGML/XML format. Projektet ska visa på att detta är genomförbart med hjälp av en prototyp som innehåller en meningsfull kollektion av olika typer av dokument för att bygga ett globalt system för sökning och återvinning. Detta grundas på ett antagande att det i bibliotek, arkiv och museum finns en enorm samling av material som skulle kunna göras tillgängligt via internet genom att konvertera redan befintliga poster eller genom att skapa nya baserade på specifika SGML/XML DTD:er.

Projektsamordnare och koordinator är stiftelsen Residencia de Estudiantes i Madrid, Projektledare är Carlos Wert.

Deltagarna i COVAX är:

  • ENEA: Italian National Agency for New Technology, Energy and the Environment, Rom, Italien
  • LASER: London and South Eastern Library Region, Gun Court 70 Wapping Lane, London, Storbrittanien
  • BMP: Biblioteca de Menéndez Pelayo, Santander, Spanien
  • TECHNO-Z FH Forschung & Entwicklung GmbH, Salzburg Polytechnic University, Österrike
  • HK-R: Högskolan i Karlskrona/ Ronneby, Sverige
  • UOC: Biblioteca de la Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, Spanien
  • AIT: Applied Information Technique Ltd, Graz, Österrike
  • SAGE: Software AG, Madrid, Spanien
  • RE: Residencia Estudiantes, Madrid, Spanien - Koordinator.
Redigera

Banner med text Lärarlärdom 15/8

Boka en bibliotekarie

Chatt

Share Dela