Funktionsgrupper

Varför funktionsgrupper?

  • Organisationsform som är enkel, självständig och ostatisk/flexibel.
  • Nätverksbaserad vilket ex.vis gör att nya medarbetare eller andra vid behov kan knytas till grupperna.
  • Funktionsgrupperna kan modifieras till innehåll och form om så krävs. De kan också upphöra när det inte längre finns behov. I analogi kan nya uppstå när nya behov föreligger.
  • Stort utrymme för att sätta personlig prägel på arbetet. Idé- och ramstyrning.
  • Kundorienterad hellre än produktorientera.
  • Eftersom funktionsgrupperna har medlemmar från samtliga enheter finns naturliga förutsättningar för utbyte över 'Ortsgränserna'.

 

Funktionsgrupperna

Redigera

Banner med text Lärarlärdom 15/8

Boka en bibliotekarie

Chatt

Share Dela