Kummelprojektet

Kummelprojektets logga

 

Kummelprojektet är ett samarbetsprojekt mellan Luleå Tekniska Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Blekinge Tekniska Högskola. Projektet är finansierat av Nätuniversitetet och rullar under 2003. Syftet är att sammanföra ny kunskap som kommit fram inom andra befintliga forskningsprojekt, konkreta erfarenheter kring kursutveckling och möjligheterna med ny teknik som stöd för nätbaserad kursutveckling. Inom BTH är det biblioteket och Learning Lab som är projektansvariga.

Målet är att forma en kursutvecklingsmodell med tillhörande metoder där modern teknik är ett stöd för utvecklingsarbetet. Ett antal kurskomponenter utformas, implementeras och utvärderas parallellt med utvecklingen av kursutvecklingsmodellen.

Förutom en kursutvecklingsmodell kommer en virtuell experimentverkstad (för nätkurser) att skapas och till den kommer det att kopplas olika goda exempel på hur kurskompentener kan utformas. Projektet är angelägna om att komma i kontakt med lärare på olika lärosäten som har "unika" lösningar.

Läs mer på Kummelprojektets webbplats (öppnas i nytt fönster)

Deltagare från BTH i projektet är:

Eva Norling - Bibliotekarie
Lasse Bourelius - Chef för Learning Lab
Peter Blaschke - Mediepedagog på Learning Lab

Redigera

Banner med text Lärarlärdom 15/8

Boka en bibliotekarie

Chatt

Share Dela