Lärobjekt inom vård och vårdutbildningar

Learning Lab utvecklar i dagsläget en rad så kallade lärobjekt som kan användas i olika sammanhang. Ett av projekten sker i samverkan med Vårdhygien, Blekingesjukhuset. Korta fristående filmer utvecklas i syfte att användas inom både vårdutbildningar och inom hälso- och sjukvården. Lärobjekten publiceras via webb eller CD och ska fungera som instruktion och information. I steg 2 finns tanken att kunna skapa interaktiva delar i lärobjektet.

Stickande och skärande avfall

Tänkta användningsområden:

 • Komplement till metodbeskrivning
 • Lättillgängligt via webb
 • Möjlighet att nå informationen vid behov
 • Möjlighet att nå ut till ett stort antal studenter och personal
 • Kompletterar litteratur och undervisning

Metodiken vid produktion:

 • Definiera behovet
 • Gör en schematisk metodbeskrivning av det aktuella arbetsmomentet
 • Rådgör med en expert
 • Diskutera med berörda personer
 • Filma arbetsmomenten
 • Redigera i olika etapper - diskutera
 • Lägg till en speakeröst

Kostnader

Hela konceptet bygger på korta lärmoment på max 5 minuter och med en låg produktionskostnad. Totalt beräknas varje moment motsvarar max 3 arbetsdagar. Produktionen är inspirerad av VIND-projektets tankar om barfotafilm och en helt digitaliserad utrustning med DV-kamera, digital redigering i "vanlig" PC används.

Läs mer om filmerna här

Kontaktpersoner i projektet

Lena Kransberg Blekingesjukhuset
Peter Blaschke Learning Lab

Redigera

Banner med text Lärarlärdom 15/8

Boka en bibliotekarie

Chatt

Share Dela