LearningNets logga
- En webbtidning om nätbaserat lärande

  • En webbtidning för arbetsmetoder och möjligheter i nätbaserat lärande.
  • En mötesplats på nätet för högskolelärare och andra med intresse för nätbaserad utbildning.
  • En interaktiv webbtidning vars främsta syfte är att vara ett levande forum på nätet som interagerar med omvärlden och där allehanda frågor, erfarenheter och idéer kring nätbaserad utbildning och nätbaserat lärande kan lyftas fram och diskuteras.

Syfte

Syftet med Learning Net är att kunna utbyta erfarenheter på ett enkelt sätt och via kortfattade artiklar och referat och notiser om händelser få en överblick över vad som händer inom området närbaserad utbildning och lärande. Webbtidningen bygger på att lärare och andra intresserade själva skriver eller tipsar om intressanta artiklar och företeelser samt om intressant forskning inom området.

Mål

Målet är att LearningNet ska vara en naturlig informationskälla och mötesplats för alla som arbetar med eller är intresserade av nätbaserad utbildning i Sverige och i övriga nordiska länder.

Learning Net har en redaktion sammansatt av personer från flera lärosäten:

  • Lasse Bourelius, Blekinge Tekniska Högskola
  • Marie-Louise Jungnelius, Högskolan på Gotland
  • Monica Nilsson, Blekinge Tekniska Högskola
  • Peter Carlsson, Högskolan i Kalmar
  • Thomas Fritz, Umeå universitet
  • Elisabeth Saalman (projektledare), Chalmers tekniska högskola

Redaktionens huvuduppgifter är att sprida information om Learning Net, att arbeta för att det blir ett levande forum med rikligt med bidrag som presenteras på Learning Net, att genomföra redaktionellt gransknings- och redigeringsarbete av insända artiklar/bidrag samt att skapa, starta upp och underhålla samt moderera Learning Net´s asynkrona och synkrona forum.

Information om, och resultat från, Learning Net kommer att spridas brett till samtliga högskolor/universitet i Sverige och även inom norden i stort.

LearningNet kommer att ge information om vilka resurser för nätlärande som finns att tillgå i Sverige och i övriga nordiska länder och tipsa om nya. LearningNet kommer även att ha en viss internationell utblick.

LearningNet vill lyfta fram hur lärare idag arbetar med nätbaserad utbildning på våra lärosäten i Sverige och norden. En grundtanke är att det ska vara lätt för nätlärare att hitta bra arbetsmetoder och bra användbart material till sina kurser.

Redaktionens syn är att tillämpning och forskning kring nätbaserad utbildning och lärande ännu är ett relativt nytt område. Redaktionens framtidsvy är att campusutbildning och nätbaserad utbildning inom en nära framtid kommer att komplettera varandra på ett naturligt och givande sätt som stödjer och underlättar de studerandes lärande.

Redaktionen önskar att LearningNet kommer att få rollen som ett virtuellt knytkalas kring den nätbaserade utbildningens möjligheter!

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning finansierar redaktionen för LearningNet under 2006.

LearningNets webbplats

 

Redigera

Banner med text Lärarlärdom 15/8

Boka en bibliotekarie

Chatt

Share Dela