Handledningar för informationssökning - Lilla sökguiden!

Biblioteket och Learning Lab har beviljats IT-utvecklingsmedel för att utveckla handledningar för informationssökning

Behovet av olika handledningar för informationssökning och funktioner för nätbaserad utbildning är stort. Hittills har dessa handledningar utformats som dokument/manualer. Nya verktyg och nya sätt att hantera informationen innebär att dessa kan utformas på helt nya sätt som ökar överskådligheten och möjligheten att finna relevant information. I kortheten kommer man med hjälp av bilder och text i kombination att kunna gå in på djupet på den information som är relevant dvs man överger det vanliga sättet att leta och istället placerar informationen där den behövs och med olika djup.

Överskådlighet och orientering är prioriterat. Bibliotekets kunskaper om informationssökning och Learning Labs kunskaper kan i detta projekt sammanvävas. Projektet är av experimentell karaktär och kan vid ett lyckat försök få stor uppmärksamhet.

Projektet befinner sig i september 2003 i en slutfas.  

Sökguiden finns i en svensk och en engelsk version:

Svensk version av Lilla Sökguiden (öppnas i nytt fönster)

Engelsk version av Lilla Sökguiden (öppnas i nytt fönster)

Ett informationsblad om Lilla Sökguiden finns tillgängligt för nedladdning.

Informationsblad om Lilla Sökguide (pdf, 215 kb - öppnas i nytt fönster)  

Projektgrupp

Projektet har en extern handledare - Jörgen Jonsson från Bossanova.

Jörgen Jonsson

Övriga i projektgruppen: 

Anne-Marie Pettersson - Bibliotekarie

Peter Giger - Bibliotekarie

Eva Norling - Bibliotekarie

Lasse Bourelius - Chef för Learning Lab

Redigera

Banner med text Lärarlärdom 15/8

Boka en bibliotekarie

Chatt

Share Dela