LLL-projektet
Livslångt lärande inom det tekniska området

LLL-projektets logga

 

Projektet, som är nationellt, finansieras av KK-stiftelsen och har sitt säte vid Umeå Universitet. Inom BTH finns för närvarande deltagande av i några av projekten.

  • Ingvar Gustavsson, ITS, med sin kurs i kretsteori i samarbete Börje Norlin Mitthögskolan
  • Anders Nelsson, ITS, medverkar i kursen Mikrodatorer i Inbyggda system tillsammans med Nils-Erik Eriksson, Umeå Universitet
  • Stefan Sjödahl, IMA, i Kvalitetsutveckling 2 tillsammans med Örebro Universitet, Lennart Schön samt representanter från Mitthögskolan och Luleå Tekniska Universitet

BTH har också en plats i styrelsen genom Lasse Bourelius, Learning Lab.

KK-stiftelsen satsar initialt 4 miljoner i projektet för kursutveckling. En etapp två planeras.

Syfte

Projektets syfte är att utforma, utprova och utvärdera kurser för livslångt lärande inom det tekniska området. Projektet skall initiera till, vara stimulerande för samt ge en grund för en kontinuerlig utvecklingsprocess när det gäller kurser riktade mot yrkesverksamma ingenjörer.

Mål

Utveckling av kurser för livslångt lärande inom det tekniska området.

1. Kursutveckling i form av delprojekt
Utveckling och utvärdering av kurser, genom delprojekt, som i första hand riktar sig till yrkesverksamma ingenjörer, arbetsgivare och arbetslivsföreträdare. I delprojekten ingår att inventera och identifiera kompetensutvecklingsbehov för yrkesverksamma ingenjörer, såväl för individen som för företaget.

2. Utbildning av lärare i distansmetodik och distansdidaktik
Inventering och identifiering av den tekniska och vetenskapliga kompetens som finns på respektive högskolor för att de i samarbete skall kunna erbjuda utbildning inom projektets mål. Samordning av delprojektens utformning av kursmoduler så att uniformitet erhålls i metodutnyttjande och val av plattform vid nätbaserad utbildning. Samarbete nationellt och internationellt för att med bibehållen flexibilitet nå högsta möjliga standard på IT-området.

Utbildning av personal som skall utveckla och genomföra kurser inom projektet, innefattande framför allt metodik och didaktisk uppläggning av lärande för yrkesverksamma individer på distans utnyttjande webbaserad kursuppläggning.

Beakta forskningsanknytning så att såväl metodik som didaktik gällande webbaserat lärande får vetenskaplig grund. Aktionsforskning gällande ingenjörsvetenskaplig didaktik vid LLL-kurser skall främjas och skall bedrivas av involverade lärare med handledning av vetenskapligt kompetenta forskare. Denna forskningsanknytning skall vara ett viktigt led i en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring.

3. Information om möjligheter till livslångt lärande för tekniskt yrkesverksamma
Utformning och spridning av en för målgruppen relevant information om kurser och tillträdeskrav.

Redigera

Banner med text Lärarlärdom 15/8

Boka en bibliotekarie

Chatt

Share Dela