Projekt

Här finner du information om olika projekt där Biblioteket, Learning Lab och Högskolepedagogisk utveckling är inblandade.

Pågående projekt

Avslutade projekt


Pågående projekt

Parallellpublicering av konferensartiklar

Finansierat av Kungliga bibliotekets OpenAccess.se.program. Projektet ska studera tillgängligheten av konferensartiklar i svenska publiceringsdatabaser och vilka publiceringsstrategier ett urval konferenser använder. Projektet ska också försöka utveckla "bra praxis" och rekommendera metoder vad gäller parallellpublicering av konferensartiklar. Projektet löper mellan februari 2011 och februari 2012.

Projektledare:

Peter Linde


16th International Conference on Electronic Publishing, Guimarães, Portugal (2012)

Läs mer om konferensen

Projektledare:

Peter Linde


Dewey på BTH

BTH har beslutat sig för att följa Kungliga bibliotekets exempel och byta klassifikationssystem under 2010. Vi lämnar SAB-systemet och inför istället DDC (Dewey Decimal Classification).

Projektledare:

Anna Stockman


Open Library BTH

Projektet har som mål att införa RFID-teknik på biblioteket. RFID ska användas för att erbjuda bättre service, fler tjänster och ökad tillgänglighet.

Projektledare:

Lena Ålenius


LearningNetGå till LearningNet

LearningNet är en interaktiv webbtidning vars främsta syfte är att  vara ett levande forum på nätet som interagerar med omvärlden och där allehanda frågor, erfarenheter och idéer kring nätbaserad utbildning och nätbaserat lärande kan lyftas fram och diskuteras.

Läs mer om Learning Net


Samverkan för nätbaserad högre utbildning (SNH)

Läs mer om SNH


Stora Sökguiden

Stora sökguiden är ett interaktivt verktyg och en kurs i hur man söker, värderar och bearbetar information. Det är en flexibel och behovsstyrd guide framtagen med utgångspunkt på sättet vi lär oss på.

Läs mer om Stora sökguiden


Vetenskapslandet


Avslutade projekt

 

15th International Conference on Electronic Publishing, Istanbul, Turkey (2011)

Läs mer om konferensen

Projektledare:

Peter Linde


13th ICCC/IFIP Conference on Electronic Publishing, Milan, Italy (2009)

Läs mer om konferensen

Projektledare:

Peter Linde


Bibliometrisk kompetens som forskningsstöd (2008-2009)

ett projekt som syftar att höja bibliotekets kompetens vad gäller bibliometristöd till BTHs forskare. Pågår från Maj 2008 - September 2009.

Läs mer om projektet

Projektledare:

Peter Linde

Sofia Swartz


Forskarmöten kring Open Access (2008 -2009)

ett projekt stött av Kungliga bibliotekets utvecklingsprogram OpenAccess.se. Utvecklar texter, presentationer och informationsmaterial för att öka medvetenheten om Open Access bland forskare och bibliotekarier. Ett antal seminarier i ämnet ges under perioden januari 2008 - oktober 2009.

Forskarmöten kring OA

Projektledare:

Peter Linde


Lärsamverkan (2005-2009)

Samverkan mellan bibliotek i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Läs mer om projektet


Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar - PAVA (2008-2009)

Ett projekt stött av Kungliga bibliotekets utvecklingsprogram OpenAccess.se. Syftar till att utveckla metoder och praxis för parallellpublicering bland forskare inom ramen för Open Access. Projektet löper från januari 2008 - januari 2009.

Projektledare:

Peter Linde


4th ICCC/IFIP Conference on Electronic Publishing, Kaliningrad, Russia (2000)

Läs mer om konferensen


5D-projektet

Den femte dimensionen är en idé om hur man skapar kreativa miljöer frö meningsfullt lärande. 5D.org är en webbplats för barn, lärare, studenter, forskare och andra som är intresserade av nya former av lärande.

Läs mer om 5D-projektet


5th ICCC/IFIP Conference on Electronic Publishing, Canterbury, UK (2001)

Läs mer om konferensen


6th ICCC/IFIP Conference on Electronic Publishing, Karlovy Vary, Czech Republic (2002)

Läs mer om konferensen


7th ICCC/IFIP Conference on Electronic Publishing, Guimaraez, Portugal (2003)

Läs mer om konferensen


8th ICCC/IFIP Conference on Electronic Publishing, Brasilia, Brazil (2004)

Läs mer om konferensen


9th ICCC/IFIP Conference on Electronic Publishing, Leuven, Belgium (2005)

Läs mer om konferensen


10th ICCC/IFIP Conference on Electronic Publishing, Bansko, Bulgaria (2006)

Läs mer om konferensen


11th ICCC/IFIP Conference on Electronic Publishing, Vienna, Austria (2007)

Läs mer om konferensen


BETEXT (2000-2002)

Blekinge Elektroniska Textcentrum.

Läs mer om projektet


COVAX (2000-2002)

Contemporary Virtual Archives in XML

Läs mer om projektet


DELFIN (1997-1998)

Direkt Elektronisk Lagring av ForskningsINformation.


Det Virtuella Blekingebiblioteket (1996-1997)


Digital Storytelling

Projekt som utforskade hur användandet av storieberättande kan belysa de äldres syn på hälsa och sjukdom. Syftet var även att utveckla digitalt historieberättande som ett medel för att möjliggöra överföring av kulturellt bunden kunskap kopplat till hälsa och sjukdom mellan generationerna.

Läs mer om projektet


FBI (1997-1998)

Forskningen, Biblioteket och Informationstjänsterna.


Kursutvecklingsmodeller - Kummel

Projekt som syftade till att sammanföra ny kunskap som kommit fram inom andra befintliga forskningsprojekt, konkreta erfarenheter kring kursutveckling och möjligheterna med ny teknik som stöd för nätbaserad kursutveckling.

Läs mer om projektet


Libraries in Network Cooperation and Communication (2006)

Ett utbytes- och seminarieprojekt finansierat av Svenska Institutet. Projektdeltagare: BTH, Vitrysslands nationalbibliotek, Kungliga Biblioteket, Göteborgs Universitet, Kaliningrad State Technical University och Klaipeda Medical College.

Läs mer om projektet


Libraries in Network Cooperation and Communication II (2007)

Ett utbytes- och seminarieprojekt finansierat av Svenska Institutet. Projektdeltagare: BTH, Vitrysslands nationalbibliotek, Kungliga Biblioteket, SLU, Kaliningrad State Technical Universit, Litauens nationalbibl. St Petersbursg tekniska universitetbib. och Klaipeda Medical College.


Lilla Sökguiden

En nätbaserad handledning för informationssökning där överskådlighet och orientering prioriterades.

Läs mer om projektet

Läs mer om resultatet


LLL-projektet

Projektet syftade till att utveckla kurser för LivsLångt Lärande inom det tekniska området. Samt att initiera till, vara stimulerande för samt ge en grund för en kontinuerlig utvecklingsprocess när det gäller kurser riktade mot yrkesverksamma ingenjörer.

Läs mer om projektet


LMS-projekt

Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet tog initiativet till ett omfattande projekt kring lärplattformar. Projektet SLUSS med ett 20-tal högskolor representerade tog under våren 2005 fram en gemensam kravbild. Kravbilden byggdes upp kring ett stort antal scenarier från olika situationer där en lärplattform kunde stödja arbetet.

Läs mer om projektet


Netlearning 2006

Konferens om flexibel, högre utbildning. 2006-års konferens hade temat pedagogiskt nyskapande genom nätbaserat lärande och lockade ca 500 deltagare till Ronneby.

Läs mer på Netlearnings webbplats


Nätverket Sökguiden

Idén bakom nätverket Sökguiden är att bygga upp en gemensam plattform med texter, lärobjekt och undervisningsmaterial kring informationssökning.

Läs mer om Sökguiden


Open Access (2007-2008)

Utbildningspaket för forskare (BIBSAM-projekt)


Projekt Arkiv EX (1999-2000)

Läs mer om projektet


Projekt BRUK (1998-1999)

Bibliotekens roll i kunskapssamhället.


Samordning av söktjänster och metadatarepositorier för examensarbeten (2002-2003)


Seminarieserie för bibliotekarier i Klaipeda och Kaliningrad (2005)

Läs mer om projektet


SVEP (2003-2005)

Samordning av den Svenska högskolans Elektroniska Publicering

Länk till SVEP


Tutorials - Lilla och Stora Sökguiden (2002)

Läs mer om projektet


UNTIL : Use of new technics and IT in Libraries - development and education (2002-2004)

Library project between Blekinge Institute of Technology, Kaliningrad State Technical University and Klaipeda Medical College

Läs mer om projektet


VIND

Video i nätuniversitetets distanskurser (VIND) var en kurs som handlade om att ge enkla och konkreta råd för att göra den lilla videoproduktionen mer levande och intressant.

Läs mer om projektet


Lärobjekt

Learning Lab utvecklar i dagsläget en rad så kallade lärobjekt som kan användas i olika sammanhang. Ett av projekten sker i samverkan med Vårdhygien, Blekingesjukhuset. Korta fristående filmer utvecklas i syfte att användas inom både vårdutbildningar och inom hälso- och sjukvården.

Läs mer om projektet

Redigera

Banner med text Lärarlärdom 15/8

Boka en bibliotekarie

Chatt

Share Dela