Sydostmodellen

Biblioteken i sydost (Universitetsbiblioteket i Växjö och Högskolebiblioteken i Kalmar och Blekinge) vill ge förslag på hur utbildningar och bibliotek kan samverka. I samband med Bolognaanpassningen har vi gemensamt arbetat fram en modell med mål för informationssökning och informationshantering, som kan användas som underlag för målformuleringar i utbildnings- och kursplaner. Vi ger också rekommendationer till lärare och bibliotekarier för att underlätta samarbetet.

Att söka och hantera information är en viktig del av lärandeprocessen och undervisning kring detta kan bidra till att höja kvaliteten på studenternas arbeten, utveckla det kritiska tänkandet och ge en god beredskap för fortsatt kunskapsinhämtning i arbetslivet.

Nedanstående länk tar dig till vår undervisningsmodell, som vi kallar Sydostmodellen.

Sydostmodellen

PDF-dokument

Sydostmodellen (pdf, 72 kb - öppnas i nytt fönster)

Sydostmodellen på engelska (pdf, 144 kb - öppnas i nytt fönster)

Redigera

Banner med text Lärarlärdom 15/8

Boka en bibliotekarie

Chatt

Share Dela