Enkätverktyg

Enkätverktygen är helt webbaserade och kan i de flesta fall användas av såväl lärare som studenter. Användningen är gratis.

 

Websurvey

Följande funktioner finns i Websurvey:

  • All administration sker via webben.
  • En enkät kan administreras tillsammans med flera kollegor eller samarbetspartners med olika rättigheter.
  • Stödjer många olika frågetyper.
  • Koppla enkät till deltagarlista där deltagarna tilldelas inloggningsuppgifter. Svarsanonymitet är möjlig.
  • Helt öppna enkäter som inte är kopplade till deltagarlistor.
  • Påminnelse via mail eller vanlig brevpost till enkäter som är kopplade till deltagarlista.
  • Rapporter kan visas på skärm eller skrivas ut. Kan exporteras till valfritt analys- och presentationsprogram (t.ex. Excel eller SPPS).

Gå till Websurvey

För behörighet kontakta Peter Blaschke på Learning Lab

E-post: peter.blaschke@bth.se
Telefon: +46 457 38 51 44

Webbform

Webbform används för kursvärderingar och är endast tillgängligt för BTHs lärare och administratörer.

För behörighet kontakta din studerandeadministratör.
Support för studerandeadministratörer och lärare kontakta Christina Hansson på Learning Lab.

E-post: christina.hansson@bth.se
Telefon: +46 457 38 58 62

Allmän information om Webbform kap 1-3

Specifik information för administratörer kap 4

Specifik information för kursansvariga kap 5

Manual Webbform

Gå till Webbform

Redigera
Share Dela