Samarbete för skrivande

Att samarbeta kring en text kan vara ganska svårt ifall man inte använder verktyg som är utvecklade för ändamålet. Det vanligaste sättet har varit att skicka filer med e-post eller liknande. Extra komplicerat blir det då fler än två ska dela ett dokument. Versionshantering är ofta ett stort problem, likaså att se vem som skrivit vad i dokumentet och vilka ändringar som gjorts.

Använd verktyg för samarbete då du till exempel vill:

  • skapa ett gemensamt dokument
  • examinera en text i grupp
  • få/ge kommentarer på en text
  • skriva minnesanteckningar/protokoll

Samarbetsverktyg

Google dokument

Google Docs är webbaserat och gratis att använda. Du kan importera dina befintliga dokument, kalkylblad och presentationer eller skapa helt nya. Du kan även skapa formulär för till exempel undersökningar/enkäter eller göra anmälningsblanketter. Dina dokument lagras på nätet. Bjud in andra att läsa, kommentera eller redigera dina dokument.

Google dokument

Microsoft Office Live Workspace

På Microsoft Office Live Workspace som är en gratis webbtjänst kan du spara, öppna och dela Microsoft Office-dokument och filer (Word, PowerPoint och Excel). Du kan även synka med Outlook. Lagringsutrymmet är 5GB. För att öppna dokumenten behöver inte Microsoft Office finnas installerat, allt som behövs är en Internetuppkoppling och en webbläsare. För att dela dokument behöver du endast veta personens e-postadress. Senaste versionen finns alltid on-line.

Microsoft Office Live Workspace

Wikis

En wiki är en gratis webbsida som enkelt kan redigeras av besökarna via ett webbgränssnitt. En wiki är ofta öppen, men kan även begränsas så att bara inbjudna besökare kan redigera och/eller läsa. I och med wikin har versionshantering kan gamla dokument återställas och man kan se vad varje författare har skrivet.

Den mest kända wikin är Wikipedia som finns på olika språk.

Wikipedia

I PbWiki och Wetpaint kan du enkelt skapa egna wikis. Dessa två är lämpliga att använda i undervisningen ifall man vill begränsa åtkomsten för en grupp, eller enskilda studenter.

PbWiki

Wetpaint

 

EtherPad

EtherPad är ett webbaserat verktyg där man i verklig realtid kan skriva tillsammans i ett dokument. Varje författare har sin färg så man kan se vad varje person har skrivet. Det går även att följa editeringar i dokumentet. Det finns även en chattfunktion som kan användas parallellt med skrivandet. Kan användas vid t.ex möten, brainstorming, grupparbete mm, bara fantasin begränsar.

Ingen inloggning krävs, men då blir också varje "pad" tillgänglig för alla som har länken. Länken är väldigt krånglig så det går inte att gissa sig till den däremot.Vill man ha privata "pads" kan man skapa en teamsite, vilket är gratis för upp till tre skribenter.

Texterna kan exporteras till t.ex. word, pdf eller html-format.

EtherPad

 

Tipsa oss gärna nedan om fler användningsområden för samarbetsverktyg.

Redigera
Share Dela