Konstverket som märker ut DNC

Innovationsworkshop med Försvarsmaktens Dykeri och Navalmedicinskt Centrum

October 20, 2012

En innovationsworkshop med Försvarsmaktens Dykeri och Navalmedicinskt Centrum (DNC) faciliterades av BTH i samverkan med KI, KTH och företag.

NASA_logo.svg

Collaboration with NASA

October 18, 2012

Collaboration with NASA in project “Manipulating the Toughness of Rocks Through Electric Potentials”

MT2519-ValueInnovation-oct2

Value Innovation Deep Dive…

October 11, 2012

Value Innovation Deep Dive session took place October 2 within the Value Innovation course (MT2519) together with Per Lindstedt from “Value Model”.

tidskrift-framsida

Teknisk tidskrift anno 1871

October 7, 2012

En tidsresa inom teknikens utveckling till 1871 via “Teknisk Tidskrift”.

Mats Nilsson, Lena Prinselaar, Annelie Runesson-Ottosson, Mats Walter. Tobias Larsson bakom kameran.

Leanråd vid BTH

October 4, 2012

Ett Leanråd har inrättats vid BTH i samverkan med näringsliv och offentlig sektor.

Andre Benaim of BTH gives his introduction lecture to the workshop

Innovation capability training with Volvo Construction Equipment in Korea

October 2, 2012

BTH Product Development Research Laboratory is supporting their organizational partners to become more innovative in product development.