Mats Nilsson, Lena Prinselaar, Annelie Runesson-Ottosson, Mats Walter. Tobias Larsson bakom kameran.

Leanråd vid BTH

October 4, 2012

BTH har sedan ett par år varit med i Produktionslyftet (www.produktionslyftet.se) som ett av åtta lärosäten i landet. I BTHs uppdrag har bland annat inrymts regionsansvar (Skåne-Blekinge). 3’e Oktober hölls första mötet i ett nyinrättat Leanråd vid BTH.

Mats Nilsson, Lena Prinselaar, Annelie Runesson-Ottosson, Mats Walter. Foto: Tobias Larsson.

Ambitionen är nu att bredda engagemanget, vad avser Lean, och inte endast rikta oss mot Produktionslyftets intressenter. Målsättningen är att BTH skall vara med och bidra inom projekt av leankarraktär, inom större varuproducerande företag samt myndigheter med inriktning på tjänste- och serviceutveckling. Detta genom en tätare samverkan mellan BTH, industri och offentlig sektor.

Som en startaktivitet har ett leanråd inrättats vid BTH (med Avdelningen för Maskinteknik som värd), och följande deltagare i rådet:

  • Lena Prinselaar, BTH, projektledare
  • Annelie Runesson-Ottosson, Landstinget Blekinge
  • Mats Nilsson, Dynapac Compaction Equipment
  • Mats Walter, BTH, Avdelningschef Maskinteknik
  • Tobias Larsson, BTH, Professor Produktutveckling
  • Lars Bengtsson, BTH, Professor Management

Intentionen är att leanrådet i sina dialoger skapar den plattform som ska forma nätverkets tillväxt gällande utbildning och samverkan.

Vad är då Lean?

  • Tanken är att maximera kundnyttan och samtidigt minimera slöseri. Lean innebär att skapa mer värde för kunder med mindre resurser.
  • En Lean organisation förstår kundvärde och fokuserar sina nyckelprocesser för att kontinuerligt öka det värdet. Målet är att leverera optimalt värde till kunden genom en perfekt värdeskapande process som har noll slöseri.

För mer information: Lena Prinselaar, Projektledare Lean, 0455-385538, lena.prinselaar@bth.se

Tags: , ,