tidskrift-framsida

Teknisk tidskrift anno 1871

October 7, 2012

Ur historien förstår man samtiden, och framtiden, sägs det.

Vad kan då vara bättre än att ta en tidsresa tillbaka till 1871 och se vad som diskuterades då. Projekt Runebergs har roat sig med att digitalisera några äldre årgångar av Teknisk Tidskrift, som är föregångaren till Ny Teknik.

Hoppar vi då tillbaka till 1871 och gör ett nerslag i artikeln “Husslöjdens inverkan på vårt lands industri” så finner vi en samhällsekonomisk diskussion om ” …den mörka arbetstiden, som nu till större delen bortsofves, eller gagnlöst förspilles till landets skada såväl i nationalekonomiskt som moraliskt hänseende.

Med ett ekonomiskt resonemang av denna dolda tid kommer man fram till att man skulle kunna få upp en produktion/produktivitet som “nära på lika mycket som tillverkningsvärdet af hela vår bomullsindustri tillsammans med värdet på allt i Sverige raffineradt socker, eller en fjärdedel af hela vår export“. Här inser vi då att viss utveckling har skett i VAD som skapar exportvärde i Sverige idag, även om produktiviteten fortfarande är på agendan.

En genomläsning av de nummer som finns ger en fantastisk tidsresa, och en möjlighet att se vilka problem och tankar som ockuperade våra tidigare ingenjörskollegors tid, och hur samhället har utvecklats.

Tags: , ,