Konstverket som märker ut DNC

Innovationsworkshop med Försvarsmaktens Dykeri och Navalmedicinskt Centrum

October 20, 2012

En innovationsworkshop med Försvarsmaktens Dykeri och Navalmedicinskt Centrum (DNC) faciliterades av BTH i samverkan med KI, KTH och företag. Syftet var att hitta samverkansmöjligheter för de olika aktörerna och för att på så sätt få snabbare utveckling inom området.

Ett 15-tal personer var samlade för att under två dagar hitta nya samverkansmöjligheter mellan de samlade aktörerna gällande dykområdet (teknik, dyk, medicin mm).

Arbetet utfördes via ett workshopformat (MOVE workshop) där grundtanken är att tvärfunktionella team ska stimuleras att ”tänka tillsammans” och tillsammans skapa idéer, koncept och aktiviteter för att ta den valda verksamheten framåt. Fokus är på identifiering av möjligheter, snarare än eliminering av risker och facilitatorerna (Tobias Larsson och Massimo Panarotto från PDRL) använde sig av ett flertal olika metoder och angreppssätt för att uppnå dynamiska diskussioner och ett slutresultat som kan sättas i praktik omgående. Metodkort, faciliteringskartor och praktiska gruppövningar var inslag i workshopformatet, och deltagarna fick angripa behov och möjligheter från flertalet olika håll.

MOVE-formatet bygger på tre huvudsakliga steg enligt nedanstående figur.

MOVE-workshop

Deltagarna fick en rundvandring i de fantastiska lokalerna på marinbasområdet i Karlskrona för att inspirera inför det kreativa arbetet och för att skapa en bra bild av “nuläget” och “hur vi arbetar idag” (POW).

Tryckkammare

Efter POW! tog NOW?, WOW!, HOW? vid och ur de aktivitetsförslag som skapades som slutresultat kommer sedan det fortsatta samarbetet ta vid.

Tobias Larsson inleder DNC-workshopen.

Relaterad information

För mer information, kontakta Professor Tobias C. Larssontobias.larsson@bth.seProduct Development Research Lab.

 

Tags: , , , , , , , ,