Mats Nilsson, Lena Prinselaar, Annelie Runesson-Ottosson, Mats Walter. Tobias Larsson bakom kameran.

Leanråd vid BTH

October 4, 2012

Ett Leanråd har inrättats vid BTH i samverkan med näringsliv och offentlig sektor.