make something unreal

Skapa något overkligt

October 9, 2012

Då var det dags igen. Make Something Unreal är en tävling där nuvarande studenter på höge utbildningar runtom i Europa tävlar om att få medel att utveckla ett koncept till färdig produkt. Årets tävling handlar om att utveckla ett spel som har sin grund i Gregor Mendels arbete och efterföljande teorier kring arvsanlag. Samarbetet mellan Unreal och Wellcome Trust ser lovande ut och själv ser jag med spänning fram mot vad ett sådant samarbete kan föda för tankar hos andra spelutvecklare.

Ni kan läsa om upplägget på tävlingen och vad som förväntas av deltagare i denna brief. Där återfinns även kortfattat vad Mendels arbete givit upphov till och uppslag för ytterligare forskning innan de tävlandes arbete tar vid. Ytterligare information presenteras löpande på tävlingens Facebook-sida.

 

Tags:

Leave a Comment