b312e6de99a8e8b1_org

Studenter från Digitala Spel vinner uppsatspris på Betsson!

November 7, 2012

”Motivation och digitala spel” från Blekinge Tekniska Högskola vinner årets uppsatspris på Betsson!

Idag den 7 november delar Betsson ut årets uppsatspris till Tim Lidåker och Max Nilsson från utbildningen Digitala Spel på Blekinge Tekniska Högskola för deras kandidatuppsats i ämnet ”Motivation och digitala spel”. Syftet med detta uppsatspris är att stimulera forskning kring spelarbeteenden och frågor relaterade till spelberoende. Uppsatspriset på 15 000 kronor delas ut en gång per år.

Tim Lidåker och Max Nilsson tog examen från Kandidatprogrammet Digitala Spel i Juni 2012 och vi lärare på utbildningen är mycket stolta över dem! Grattis Tim och Max! Deras kandidatuppsats hittar ni två klick bort här på ArkivEx.

Här är Pressinformationen från Betsson AB:

”Motivation och digitala spel” från Blekinge Tekniska Högskola vinner årets uppsatspris på Betsson

Den 7 november delar Betsson ut årets uppsatspris till Tim Lidåker och Max Nilsson från Blekinge Tekniska Högskola för deras kandidatuppsats i ämnet ”Motivation och digitala spel”. Syftet med detta uppsatspris är att stimulera forskning kring spelarbeteenden och frågor relaterade till spelberoende. Uppsatspriset på 15 000 kronor delas ut en gång per år.

– Vi satsar kontinuerligt för att utveckla kunskap, förståelse och forskning kring spelberoendeproblematik inte bara i Sverige utan på alla marknader där vi är verksamma. Genom denna satsning avser vi att bidra till utvecklingen av förebyggande åtgärder och därmed motverka och minimera eventuella skadeverkningar som kan uppstå av spelande, säger Magnus Silfverberg, VD & Koncernchef för Betsson.

Tim Lidåkers och Max Nilssons kandidatarbete belyser vilka komponenter i Angry Birds och Bejeweled Blitz som spelare upplever som motiverande med utgångspunkt från Roger Caillois teorier; The Classification OF Games samt PENS modellen av Rigby & Ryan. Författarna kommer till följande slutsatser;

– Applicering av behovstillfredställande bör ske vid testning av en redan färdig prototyp
– Positiv feedback är motivationshöjande för spelare
– Möjligheten att utforska beroende genom att titta på behovstillfredsställelse för att på så vis se potential för beroendeframkallande element och därmed möjlighet att förebygga eller minska risken för utvecklandet av problematiskt spelande

Juryns motivering lyder enligt följande “ En engagerande uppsats som trots att den inte behandlar spel för pengar har hög relevans för förståelsen för vad det är som gör att spelare spelar och fortsätter att spela för pengar”. Detta är speciellt relevant då gränserna mellan dataspel och spel för pengar sannolikt blir allt vagare. ”Uppsatsen bidrar med en intressant analys av vilka element i spel som anses skapa behovstillfredställelse hos spelare och som därför också skulle kunna leda till ett problematiskt spelande i de fall där spelare lätt ersätter verklighetens utmaningar med de betydligt enklare och mer konsekventa i spelen”.

Juryn har bestått av Ove Svensson, Sociolog, Högskolan i Halmstad, Magnus Björk, författare, behandlare och föreläsare om spelfrågor, Marcus Lindskog, doktorand Psykologiska Institutionen, Uppsala Universitet, och representanter från Betsson.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Silfverberg, VD och koncernchef, tfn +46 (0)8 506 403 00, magnus.silfverberg@betssonab.com

Tags: , , , ,

Leave a Comment