vapenbroder

Succé för campusfestivalen

September 13, 2012

Fredagen den 7:e september anordnades en campusfestival på BTH:s campus i Karlskrona.