BTH Innovation

En plantskola för nya idéer

På BTH arbetar vi med innovation och entreprenörskap inom både utbildning och forskning, där forskare, lärare och studenter är engagerade. Detta ger ny kunskap, nya koncept och affärsidéer som sedan förädlas till nya varor och tjänster. 

För att stärka, utveckla och stimulera innovationsverksamheten finns BTH Innovation, som hjälper studenter, forskare och andra att testa, utveckla och utvärdera sina idéer. Grunden är en god ide och en vilja att förverkliga idén till ett affärskoncept. 

Inom BTH Innovation bedrivs utbildning och affärsutveckling. Vi genomför också korta så kallade "proof-of-concept" -projekt. Det är en strukturerad och väl beprövad process där en idé utvecklas och testas ur teknisk, användarmässig och affärsmässig synvinkel. Idéerna kommer från studenter, forskare, entreprenörer och företag i regionen. Vi anordnar även pristävlingar, inspirationsföreläsningar samt seminarier och kurser i frågor med koppling till kommersialisering och affärsutveckling. Läs mer på www.wi.se för FLERA GODA EXEMPEL.

-"Proof-of-concept" är en effektiv metod för att vidareutveckla affärskoncept och av de drygt 130 projekt som vi genomfört har närmare hälften lett till ny verksamhet, antingen i nya eller befintliga företag säger Anders Nilsson, verksamhetsansvarig för BTH Innovation.

Det här kan vi göra för dig!

  • Bollplank - Feedback på din idé.
  • Utveckling av din idé, (din idé är fortfarande din idé)
  • Affärsutveckling - hur får du ekonomisk hållbarhet i din idé?
  • Prototyputveckling och design.
  • Inspiration - kursverksamhet - organisationsutveckling
  • Utbildning

 

 


Våra partners - som gör verksamheten möjlig

Netport TelecomCitySoftCenterInnovationskontor Syd

EURegion BlekingeAlmiBlekinge Business Incubator

Share Dela
Redigera