Tankesmejdans aktörer 

Följande företag, organisationer och institutioner finns representerde i tankesmedjan:

 

Avalon Innovation

 

Blekinge Tekniska Högskola

 

Chalmers

 

 EC-konsult
  

 Försvarshögskolan

 

 Försvarsmakt

 

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

 

Karlshamns Hamn

Karlskrona kommun

 

Kockums

 

 Kustbevakningen

 

MSB

 

Polisen

 

SAAB

 

Sjöfartsverket

 
Sveriges Redareförening

 

Världsnaturfonden

 

Redigera

Kalendarium

17-18 april:
Maritime Future Forum, Helsingfors.
Arrangör: Sjöfartens utbildnings- och forskningscentral

 

(Alla länkar öppnas i nya fönster)

Länk till fler event på Maritim Aktivitetskalender

Kompass 

Share Dela