Nytänkande kvinnaToppen av militar farkostUbåtsförare

Aktuella kunskapsområden

sjö-övervakningAnomalidetektion - Sjöövervakning

Anomalidetektering syftar till att genom Data Mining hitta mönster i data som inte överensstämmer med ett fastställt "normalt" beteende. Dessa mönster kan omvandlas till information och visualiseras. Med hjälp av denna teknik skulle man kunna upptäcka båtar som avviker från normala rutter etc och potentiella faror skulle därmed uppmärksammas fort.
Kontaktperson: Henric Johnson

Piraya båtPortabelt övervakningssystem

Kockums utvecklar små autonoma gruppstyrda farkoster. Dessa kan användas för många olika uppdrag och fungerar som billiga och enkla testplattformar för nya teknologier. De passar mycket väl tillsammans med tekniker för undersökande av luft och vatten i syften att hitta anomalier och för navigations- och kommunikationsändamål. Bl.a. kan de riktade ljudstrålarena användas för detta så väl som avbildande tekniker användande optiska och infraröda sensorer.
Kontaktpersoner: Claes Hedberg och Jens-Olof Lind  Länk till Kockums sida om Pirayaprojektet
 

Tillbaka till början

båt och helikopterSäkerhet och nödsituation

I projektet studeras hur känslor påverkar tänkande, prestationsförmåga och beslutsfattande. Forskningen kan få betydelse för insikter i nödsituation, reaktion, kommunikation, beslut, åtgärder, policy, tekniska artefakter, utbildning etc. i verksamheter kring sjöräddning och larmhantering.
Kontaktperson: Erik Lindström
 

Tillbaka till början

FingeravtryckMönsterigenkänning

Mönsterigenkänning kan ses som ett sätt att försöka härma just vår mänskliga förmåga att dra slutsatser med hjälp av våra sinnen. Bra mönsterigenkänningsmetoder är nyckeln till ett fungerande system inom biometri och övervakning. För att uppnå detta mål är forskning inom egenskapsextraktion (Feature Extraction) och klassificering (Classification) nödvändig.
Kontaktperson: Mikael Nilsson Länk till BTHs websida för biometri och övervakning

sprängämnesdetektionSprängämnesdetektion

I projektet ska en sensor utvecklas som spårar sprängämnen på avstånd längre än 30 meter. Det ställs höga krav på tekniken i fråga. Sensorn ska kunna detektera och särskilja ett stort antal ämnen, vara anpassningsbar för nya hot, ge en säker detektion med låg falsklarmsgrad samt ge snabb respons och vara ofarlig för människor.
Kontaktperson: Mikael Nilsson

Dämpning av vibrationer

Onödiga vibrationer kan ställa till besvär inte bara när vi åker tåg eller flyger långt på semester. Ubåtar riskerar att bli upptäckta under sina hemliga uppdrag. Vibrationer läcker ut genom skrovet och avslöjar för andra att det finns ett okänt fordon i närheten. Mathias Winberg hjälper konstruktörer att med hjälp av signalbehandling, skapa en tyst ubåt. Hans andra projekt hjälper till att förhindra hörselskador för helikopterpiloter. Kontaktperson: Ingvar Claesson Länk till  BTHs websida för signalbehandling
 

Tillbaka till början 

High altitude platformsHigh altitude platforms (HAP)

HAP är en teknik som kan leverera en rad kommunikationstjänster från stratosfären. Det kan vara ballonger eller flygplan med teknik som gör kommunikation möjlig. Ett användningsområde skulle kunna vara ett katastrofområde där traditionell telekommunikationen har slagits ut eller ute på öppet hav. Läs om prestigefyllt erkännande av BTH:s forskargrupp för höghöjdsplattformar på mynewsdesk.com 
Kontaktperson: Abbas Mohammed

Baltic MasterBaltic Master II

Blekinges kommuner ska koppla samman arbetet med beredskapsplanering vid maritima olyckor med kommunernas fysiska planering.
Kontaktperson: Lars Emmelin  Länk till den officiella webbsidan

 

EWTCEast West transport corridor

Målet med East West transport corridor projektet är att analysera och förbättre transportkorridoren Esbjerg - Karlshamn-Kleipeda genom t.ex. simulering och optimering. Kontaktperson: Paul Davidsson  Läs mer på projektets officiella hemsida

 

Tillbaka till början

CryosatSyntetisk apertur Radar (SAR)

Syntetisk apertur radar (SAR) är en bildalstrande radar vilken kan generera  högupplösta bilder från långa avstånd, under mycket dåliga väderförhållanden och oberoende av ljus eller mörker. I projektet ingår att öka prestandan för SAR system så att det blir möjligt att t.ex. studera enskilda fordons rörelse eller detektera exempelvis livflottar.
Kontaktperson: Mats Pettersson Länk till officiell webbsida
 

vindkraftverkTillståndsövervakande system

Nya olinjära akustiska metoder används för att detektera begynnande skador genom ultraljud.  Dessa kan byggas in i ett syste, för kontinuerlig övervakning av t.ex skeppskrov eller vindkraftverk. De upptäcker skador på ett mycket tidigt stadium, fungerar på alla material och är skalbart vilket innabär att det kan avläsa allt från väldigt små till väldigt stora objekt. Andra varianter på metoderna passar i tillverkningsstadier för säkerställande av kvalitet vilket kan användas för att minska vikten hos strukturerna.
Kontaktperson: Claes Hedberg Länk till Strukturanalysgruppen
 

LjudstråleRiktade ljudStrålar

Höga effekter gör det möjligt att skapa riktade strålar av hörbart ljud såväl som ultra- och infraljud. Detta kan göras både u luft och i vatten. Under vattnet kan man använda det till navigationsändamål och undersökningar av botten, samt för riktad kommunikation. I luft kan det också användas för kommunikation och som akustiskt icke-dödande vapen.
Kontaktperson: Claes Hedberg
 

Tillbaka till början

USB-låsIT-säkerhet

Inom detta område finns flera olika ingångar. Här pågår forskning inom såväl nätverkssäkerhet som programvarusäkerhet, men det kan också handla om maritim säkerhet med fokus på hamnar och sjöfart. En avgörande faktor vid val av forskningsprojekt är att den bedrivs enligt marknadens behov så att det kommer till nytta för samhället.
Kontaktperson: Bengt Carlsson

Redigera

Kalendarium

17-18 april:
Maritime Future Forum, Helsingfors.
Arrangör: Sjöfartens utbildnings- och forskningscentral

 

(Alla länkar öppnas i nya fönster)

Länk till fler event på Maritim Aktivitetskalender

Kompass 

Share Dela