SJösättning av tankesmedjan

Henric Johnsson på BTH såg ett behov och bestämde sig för att göra något åt det. Det var upprinnelsen till att BTH tog ledartröjan och kallade till nationell tankesmedja om maritim säkerhet.


Trafiken i Östersjön ökar ständigt. Med denna trafik kommer nya möjligheter för tillväxt och företagande, men den innebär också ett ökat ansvar. Det är viktigt att näringsliv, akademi och myndigheter samarbetar för en säkrare miljö till havs och för att förebygga externa och
interna hot.


I mitten av oktober, efter många och långa förberedelser, samlades  flera svenska nyckelaktörer inom den maritima domänen på marinmuseum i Karlskrona. Det var representanter från myndigheter, företag och organisationer i landet. Arrangemanget med seminarium och tankesmedja om maritim säkerhet var det första i sitt slag. Temat för dagen var: Vad gör Sverige för att möta dagens och morgondagens säkerhetsbehov till sjöss och i hamnar? Avsikten med att mötas på det här sättet var dels att lyfta fram aktuell forskning inom det maritima säkerhetsområdet, dels att klargöra dagens och morgondagens utmaningar som myndigheter och företag står inför.

-För BTH var det naturligt att ta ledarrollen i den samproduktionsmiljö som har bildats inom maritim säkerhet.

Syftet är att fungera som neutral brobyggare mellan olika intressenter för att initiera spännande forskning och utvecklingsprojekt. Det finns en stor regional och nationell kompetens inom området som behöver koordineras. Det är viktigt att snabbt börja leverera användbara resultat, säger Henric Johnson.


Första dagen avslutas med en paneldiskussion. I panelen satt bland andra Judith Melin, generaldirektör på kustbevakningen, Tryggva Ahlman, sjösäkerhetsansvarig på redareföreningen, Svante Ödman, docent vid myndigheten för kris och samhällsberedskap, Dan Sarenius, tillsynssamordnare på Transportstyrelsen och Magnus Jönsson, chef över försvarsmaktens styrka i Adenviken, Somalia. Moderator var Hans Hedman, f.d. VD Kockums AB


Seminariets andra dag ägnades åt att överblicka aktuell forskning inom maritim säkerhet. Henric Johnson med kollegor presenterade den säkerhetsforskning och säkerhetsutbildning som bedrivs på BTH.

-Ambitionen med tankesmedjan är att samla myndigheter, näringsliv, akademi och olika intressegrupper. Vi vill skapa en mötesplats där idéer tillvaratas och vidareutvecklas, och
det var verkligen roligt att det här första arrangemanget lockade så många deltagare. Jag anser att seminariet starkt belyste behovet av ökad forskning inom maritim säkerhet.

inbjudan till seminarie om maritim säkerhet Mer information finns på BTHs jubileumssidor

Redigera

Kalendarium

17-18 april:
Maritime Future Forum, Helsingfors.
Arrangör: Sjöfartens utbildnings- och forskningscentral

 

(Alla länkar öppnas i nya fönster)

Länk till fler event på Maritim Aktivitetskalender

Kompass 

Share Dela