Förstudie: Tankesmedjan Maritim Säkerhet

Under 2009 beviljades BTH stöd från tillväxtverket för att göra en förstudie om ett maritimt säkerhetscentrum.

Syftet var:förstudiens förstasida

  • Att genomföra en förstudie för att skapa en "neutral" mötesplats för samarbete med den maritima säkerhetsbranschens operativa aktörer.
  • Att utveckla ett förslag till samverkansprojekt för att skapa en hållbar maritim miljö inom MDA-område som är väl förankrat i regionen med unika möjligheter till tillväxt och samordning med andra regionala initiativ.

Satsningen skedde inom insatsområdet "Innovation och förnyelse"

Resultatet blev en rapport som utfördes av Jonas Fejes på uppdrag av BTH

Beslutet återfinns på tillväxtverkets hemsida

 

Redigera

Kalendarium

17-18 april:
Maritime Future Forum, Helsingfors.
Arrangör: Sjöfartens utbildnings- och forskningscentral

 

(Alla länkar öppnas i nya fönster)

Länk till fler event på Maritim Aktivitetskalender

Kompass 

Share Dela