Kontakt

Vill du veta mer eller har frågor kring maritim säkerhet och skydd är du välkommen att kontakta:

Daniel Sköld, projektledare, på e-post daniel.eurosolution@gmail.com
 
Henric Johnsson, projektansvarig, på telefon 0455-38 50 00 eller e-post till henric.johnson@bth.se

Hans Hedman, tankesmedjans ordförande, på telefon 0733-45 62 02 eller e-post till hans.hedman@telia.com

Michaela Linge, administration, på telefon: 0455-385834 eller e-post till michaela.linge@bth.se

 

3 frågor till Hans Hedman:


Vilken är din roll inom tankesmedjan?
- Med min bakgrund inom marinen och näringslivet ser jag mig som en förmedlande länk mellan industri och akademi och därmed också mellan grundforskningen och den tillämpade forskningen. Det är viktigt att forskningen både leder fram till bra resultat som kommer slutanvändare till gagn, liksom att det forskas på djupet för att öka kunskapstillväxten och få fördjupad förståelse inom området.

Vad kan tankesmedjan uträtta?
- Framförallt är det att samla alla berörda intresenter, till en början nationellt, för att förbehållslöst fastställa behov och önskemål från forskningen samt söka medel därtill.

Något projekt som du anser är speciellt intressant?
- Anomaliområdet, det vill säga att upptäcka avvikelser i t.ex. datortrafik, innehåll i laster eller bland personal är ett spännande område som kan utvecklas mycket. Jag är också intresserad av följa utvecklingen av den obemannade farkosten, Pirayan.

 

Redigera

Kalendarium

17-18 april:
Maritime Future Forum, Helsingfors.
Arrangör: Sjöfartens utbildnings- och forskningscentral

 

(Alla länkar öppnas i nya fönster)

Länk till fler event på Maritim Aktivitetskalender

Kompass 

Share Dela