Windmills

Tankesmedjan växlar upp

Sedan 2009 då Tankesmedjan för Maritim Säkerhet sjösattes har ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt startats, vidareutvecklats och expanderat. Seminarier och konferenser har lett till ytterligare möten och samarbeten mellan aktörer med beröring till Tankesmedjan, och medlemmar har anslutit sig kontinuerligt.
Vi har känt medvind och har förstått att engagemanget kring maritima säkerhetsfrågor är stort och utbrett. För att kunna ta tillvara på de drivkrafter och utvecklingsmöjligheter vi har kommit i kontakt med har vi beslutat oss för att satsa ytterligare. Tankesmedjan byter skepnad och verksamheten fortsätter i Baltic Maritime Science Park (BMSP).

Baltic Maritime Science Park (BMSP) är samlingsnamnet på den arena som vill stimulera till en dynamisk klusterutveckling i Östersjöregionen. Klustret ska ses som ett nätverkskluster med noder över hela Östersjöområdet. Aktörer som engageras i BMSP faller inom följande kategorier:

  • Offentliga aktörer (nationella, regionala och kommunala myndigheter)
  • Forsknings- och utbildningsinstitutioner (högskolor, universitet och forskningscentra)
  • Näringsliv (företagare och näringslivets företrädare)
  • Civila sektorn (Föreningar, ideella organisationer, etc.)

BMSP ska verka som en mötesplats med syftet att matcha dessa fyra kategorier av aktörer med varandra. Utbytet mellan aktörernas verksamheter och kunskaper väntas stimulera framväxten av nya idéer, innovationer, forskning, produkter och företagande – sammantaget även fler arbetstillfällen.
Avsikten är att dra igång verksamheten succesivt andra halvan av 2012.

Om tankesmedjan Maritime Safety and Security

Tankesmedjan Maritime Safety and Security arbetar för att kraftsamla den existerande kompetens som finns i Sverige och i länderna runtomkring, för att gemensamt skapa nya forsknings- och utvecklingsprojekt inom maritim säkerhet och skydd. Genom att föra samman nyckelaktörer inom myndigheter, akademi och näringsliv hoppas vi kunna utveckla arbetet samt samla, dokumentera och sprida kunskap i frågan.

Tankesmedjan tillvaratar idéer och vidareutvecklar dem. Detta leder till nya produkter, processer och tjänster vilket bidrar till såväl tillväxt i befintliga företag som att nya forskningsbaserade och högteknologiska företag kan etableras. Utgångsläget är att skapa nytta och generera resultat för att öka den maritima säkerheten och det maritima skyddet för kommersiella och icke-kommersiella verksamheter.

International Police Executive Symposium


ipesEtt 70-tal forskare och poliser från 15 länder samlades på BTH i Karlskrona för att delta i det internationella polisforsknings-symposiet, IPES. Från tankesmedjan fanns Henric Johnson på plats och Rawand Hassan som studerar avvikelsedetektion höll ett föredrag kring sin forskning.
Läs mer om IPES-symposiet här:


Säkerhetsseminarium i Göteborg Cobra och granulat

Den 9 juni arrangerade Tankesmedjan ett seminarium på temat maritim säkerhet. Vi fick bl.a. veta mer om användningsområden för obemannade farkoster, detektering av oljeutsläpp samt en demonstration av hantering och rening av oljeskadat vatten.

Henric Johnsson, BTH
Henric Johnson från Tankesmedjan fanns med på talarlistan den 9 maj då Folk och Försvar och Socialdemokraterna bjöd in till marint säkerhetspolitisk seminarium om Östersjön och Blekingeregionen.
Med på talarlistan var även socialdemokrateras partiledare Håkan Juholt och försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist.
Läs mer om seminariet och hämta programmet här.

CryosatBevis på intressant forskning


En forskningsartikel inom området radarövervakning med beröring till BTH:s forskning kring säkerhet finns med bland de mest nedladdade artiklarna från IEEE:s site i september. Läs mer här.
Redigera

Kalendarium

17-18 april:
Maritime Future Forum, Helsingfors.
Arrangör: Sjöfartens utbildnings- och forskningscentral

 

(Alla länkar öppnas i nya fönster)

Länk till fler event på Maritim Aktivitetskalender

Kompass 

Share Dela