Försvarshögskolan 

Tankesmedjans seminarium i Stockholm, Maritime Safety and Security, den 17 februari

Den 17 februari bjöd tankesmedjan tillsammans med Försvarshögskolan in till ett seminarium kring maritim säkerhet. Flertalet forskningsprojekt inom olika områden presenterades men även färdiga metoder för hantering av kemikalie- och oljeutsläpp samt erfarenheter av olyckor till havs och i hamnar.

 

   Anders Brödje  Claes Hedberg  Paavo Bergman

Hälsning från försvarsministern

Seminariet öppnades av Försvarshögskolans nytillträdde rektor, Romulo Enmark, som var glad över att få stå som medarrangör till dagens program.

Därefter inleddes seminariet med att dagens moderator och tillika Tankesmedjans ordförande, Hans Hedman, läste upp den hälsning som försvarsminister Sten Tolgfors skickat:

'Bästa deltagare, 
Mycket trevligt att ni åter samlas kring maritima säkerhetsfrågor för att följa upp föregående seminarium i Karlskrona den 9 september. Jag hade förmånen att vara med då, och talade bland annat om effektivare sjöövervakning för att hantera hela den nya tidens breda hotbild och dagliga utmaningar på ett bättre sätt. Som ni känner till handlar det om den civila sjöfarten, sjösäkerhet, miljösäkerhet, skydd mot brottslighet och militära hot. 

Utmaningarna är flera och vi ligger i framkant på många områden. Ett exempel är SUCBAS-samarbetet som ger flera Östersjöländer tillgång till varandras radarbilder och databaser elektroniskt. 

Den här sortens seminarier är oerhört viktiga där ni träffas och diskuterar över sektorsgränserna för att utveckla och komma fram till innovativa, kvalitativa och tillämpbara lösningar.
Jag önskar er varmt lycka till i era diskussioner.'

Kristoffer Brax Göran Borg Anders Holst Tom E. Wroldsen

 

   Hans Hedman  Mattias Rust   Erik Lindström  

 

MSSFeb-11Mingel2 Lars Jagenburg, Enzymex mssMingel6  mssMingel7 

 

   mssMingel8  mssMingel5   MMSFeb-11Mingel1

 

mssMingel9 mssMingel4 mssMingel11 mssMingel11

Länk till programmet:

Presentationer:

Anders Brödje, Chalmers
Maritime Safety research at Chalmers

Anders Holst, SICS
Avvikelsedetektion

Christoffer Brax, Högskolan i Skövde
Maritime Anomaly Detection

Claes Hedberg, Blekinge Tekniska Högskola
Riktade smala ljudstrålar

Erik Lindström, BTH och Anders Jönsson, Sjösäkerhetskonsulten
Säkerhetspsykologi i nödsituationer

Göran Borg, Enzymex
Nya metoder för hantering av kemikalie- och oljeutsläpp

Mattias Rust, WWF
Trender och visioner för den framtida säkerheten i Östersjön

Tom E Wroldsen, BP Fuel & Lubricants
Olja, säkerhet och miljö

Paavo Bergman, Södertörns Högskola
Interaktivt arbete på Östersjön, projektansökan till Österjöstiftelsen

Redigera

Kalendarium

17-18 april:
Maritime Future Forum, Helsingfors.
Arrangör: Sjöfartens utbildnings- och forskningscentral

 

(Alla länkar öppnas i nya fönster)

Länk till fler event på Maritim Aktivitetskalender

Kompass 

Share Dela