Organization BESQ Research Center

Management Team

Professor Lars Lundberg
(Director of BESQ Research Center and Research Leader for PAARTS research group)

Professor Claes Wohlin
(Research Leader for SERL research group)

Professor Paul Davidsson
(Research Leader for DISL research group)

Dr. Michael Mattsson
(Pro-Vice-Chancellor BTH)

Dr. Kari Rönkkö
(Research Leader for U-ODD research group)

Madeleine Rovegård
(Information Manager)

Monica H Nilsson
(Administration)


The research in BESQ Research Center is organized in:

Research Schools 

Industrial Excellence Center

Research groups 

Selection of Research Projects

Undergraduate Programmes 

Master Programmes

Ph.D. Programmes

Research Schools

 • Crown
  BTH har tillsammans med Växjö Universitet tilldelats medel från Sparbanksstiftelsen Kronan för att stötta forskningen inom programvaruteknik och datavetenskap på respektive lärosäte genom forskarskolan CROWN. Projektet spänner över tre år och målet är att mer finansiering ska sökas för att på sikt utöka forskarskolan med fler forskarstuderande. I forskarskolan kommer det att ingå forskarstuderande med programvaruteknisk eller datavetenskaplig bakgrund och förhoppningen är att synergieffekter kommer att uppstå när dessa forskningsområden blandas.
 • Intelligent Transport Systems (link will be published soon)
 • Swell
  SWELL är en svensk forskarskola inom verifiering och validering av programvara (VoVP). Skolan finansieras av Vinnova och startade våren 2008 och samlar fyra starka forsknings- och innovationsmiljöer med näringslivskopplad och -relevant forskning inom VoVP (BESQ@BTH, SERG@LTH, ITUniv@Göteborg, DependableSW@MdH). SWELL skall vara en nationell innovationsmotor för verifiering och validering av programvara och knyter doktorander närmare varandra samt till företag och internationella toppkrafter. Forskarskolan leds av forskargruppen SERL och BESQ RC vid BTH (Robert Feldt och Richard Torkar).

Industrial Excellence Center

 • EASE - Embedded Applications Software Engineering

REsearch groups

Selection of Research Projects

 • BESQ Research Project
 • Project, funded by Vinnova, regarding usability and innovation within Telecommunication (link will be published soon).
 • Project, funded by Vägverket, regarding development of mobile services related to payment systems for road fees (link will be published soon).
 • Project, funded by Banverket, regarding effective and robust methods for redirection of train traffic (link will be published soon).
 • BESQ RC Co-production network

Undergraduate Programmes

Master Programmes

 • MSC in Computer Science
 • MSC in Game Artificial Intelligence
 • MSc in Game and Software Development (Civilingenjör)
 • MSC in Intelligent Software Systems
 • MSC in Security Engineering
 • MSc in Software Quality (co-op)
 • MSc in Software Engineering
 • European Master on Software Engineering
 • Ph.D. Programmes

   

  Edit

  Supported by Knowledge Foundation

  Share Share