Kandidatarbeten på COM /Bachelor Theses at COMÖversikt / Overview

  • DV1478: Kandidatarbete i Datavetenskap, 15hp, Examinator: Veronica Sundstedt
  • UD1416: Kandidatarbete i Utveckling av digitala spel, 15hp, Examinator: Veronica Sundstedt
  • PA1403: Kandidatarbete - Stort programvaruprojekt i grupp, 30hp, Examinator: Nino Dzamashvili Fogelström

Kandidatarbete i Datavetenskap / Bachelor Thesis in Computer Science

Kurssida (BTH Course Page)
Kursplan (Course Plan)

Kandidatarbete i Utveckling av digitala spel / Bachelor Thesis in Digital Game Development

Kurssida (BTH Course Page)
Kursplan (Course Plan)

Kandidatarbete - Stort programvaruprojekt i grupp / Bachelor's Thesis - Large Team Software Engineering Project

Kurssida (BTH Course Page)
Kursplan (Course Plan)

Länkar / Links

Arkiv EX
Referenshantering och antiplagiarism / Reference Magagement and Antiplagiarism

Denna sida är för närvarande under uppbyggnad. För frågor kontakta: vsu@bth.se.

Share Dela
Redigera