Effektiv Operativ omplanering av tåglägen vid driftstörningar - EOT

Att omplanera tåg är som att lägga ett enorm stort och komplicerat pussel. Varje pusselbit motsvarar en tågslot, dvs. det tidsfönster som ett tåg har planerat att köra på ett visst spår.

Tänk dig dessutom att rätt som det är så ändrar vissa pusselbitar storlek och form och blir allt större, vilket motsvaras av en försening. Det ska då finnas utrymme i pusselbrädet att trots allt få in dessa förstorade pusselbitar utan att de andra pusselbitarna skadas svårt.

Projektet EOT syftar till att utveckla och utvärdera beslutstöd för trafikledaren i omplaneringen mhja parallelisering av en optimeringsbaserad sökalgoritm. Det vill säga, beslutstödet syftar till att ge ett antal effektiva förslag på hur pusslet kan läggas (hur tågen ska köras) trots förändrade förutsättningar.

En viktig del i projektet är att analysera hur förslagens lämplighet kan bedömas och jämföras för att underlätta för trafikledaren vid val och justering av lösning.

Redigera
Share Dela