Inför 2010-års seminarium "Maritime Safety and Security"

Tankesmedjan arrangerar för andra året i rad ett seminarium på Marinmuseum i Karskrona. Fokus ligger på Östersjöns säkerhet och till årets seminarium kommer bland andra Sveriges försvarsminister Sten Tolgfors.

Nedan finns en intervju med BTH:s Henric Johnson, initiativtagare till och grundare av Tankesmedjan.

 

Länk till programmet den 9 september

 

Henric Johnson, initiativtagare till Tankesmedjan Maritime Safety and SecurityDet är andra året i rad som Maritime Safety and Security arrangeras. Varför gör ni detta?

Vi är alla angelägna om att Östersjön är välmående och säker. Samtidigt har vi den senaste tiden åter igen blivit påminda om vilka hot och risker som våra hav utsätts för: jag tänker främst på oljeutsläppet i Mexikanska golfen. Det finns utmaningar inom en rad olika områden och flera olika myndigheter, organisationer och företag blir involverade, inte minst för att hitta proaktiva metoder och lösningar så att vi kan säkerställa säkerhet och skydd på Östersjön. Det är här forskningen kommer in.

Vad vill ni uppnå?

Ur BTH:s perspektiv: På BTH är vi erkänt duktiga inom såväl IT-säkerhet som hållbar utveckling. Vi har många duktiga forskare inom dessa områden som kan involveras för att hitta effektiva lösningar på problem och utmaningar.
Ur ett generellt perspektiv: Ett välmående och säkert hav där olika aktörer samarbetar för att uppnå så effektiva och bra resultat som möjligt. Tankesmedjan är då en spännande samverkansmiljö för myndigheter, akademi och företag att träffas och gemensamt i olika projekt bedriva forskning och utveckling.

Nämn något kort om årets program.

Det kommer att bli mycket intressanta framställningar från föredragshållare såsom Försvarsminister Sten Tolgfors, EU-kommissionären Cecilia Malmström, Generaldirektören på myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Anders Grenstad, Marininspektör på Marinen samt representanter från Svenska Miljöinstitutet, Saab, Kockums, Nordstream samt det planerade vindkraftsprojektet i Hanöbukten. Industrialiseringen som sker till havs är ett spännande område och diskussionerna kommer säkert att vara ganska heta mellan varven.

Vilken är den viktigaste frågan?

Det är egentligen den övergripande: Vad behöver vi göra och vilka forskningsprojekt behöver vi utveckla närmast för att möta de nya krav och behov som finns inom maritim säkerhet liksom skydd för ett friskt och säkert hav? Nyckelkriterierna för framgång måste gå genom samverkan, forskning och innovation, anser Henric Johnson. 
 

Program den 9 september 2010, Marinmuseum 

 

09:30 - 10:00
10:00 - 10:05
10:05 - 10:15
10:15 - 10:35
10:35 - 10:55
10:55 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:15
13:15 - 13:35
13:35 - 13:55
13:55 - 14:15
14:15 - 14:35
14:35 - 15:00
15:00 - 15:20
15:20 - 15:40
15:40 - 16:00 16:00 - 16:30

 

Frukost och registrering
Välkomsthälsning och inledning
Förinspelad hälsning från Cecilia Malmström, EU-kommissionär
Helena Lindberg, GD, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ola Alfredsson, VD, Kockums
PAUS
Sten Tolgfors, Försvarsminister
LUNCH
Anders Grenstad, Marininspektör, Marinen
Dan Thorell, Kustbevakningsdirektör, Kustbevakningen
Jonas Fejes, Oljeskadeexpert från IVL Svenska Miljöinstitutet
Lars O Grönstedt, Senior rådgivare till Nord-Stream
KAFFE
Anders Nilsson, Projektledare, Blekinge Offshore
Johan Hägg, Marin Domänchef, SAAB
Henric Johnson, Föreståndare Tankesmedjan, BTH
Avslutning och summering

Länk till hela programmet den 9 september

Anmälan till seminariet som är kostnadsfritt, görs till
reception@bth.se eller 0455-385000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigera

Kalendarium

17-18 april:
Maritime Future Forum, Helsingfors.
Arrangör: Sjöfartens utbildnings- och forskningscentral

 

(Alla länkar öppnas i nya fönster)

Länk till fler event på Maritim Aktivitetskalender

Kompass 

Share Dela