Fokus framöver

En av Tankesmedjans aktörer, Jonas Fejes, oljeskadeexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet, berättar vad han anser vara det viktigaste att jobba med framöver.

 

Kopplat till maritim säkerhet, vilken är den viktigaste frågeställningen för Österjön de kommande 2-3 åren?

Den snabbt ökande mängden olja som transporteras på Östersjön utgör en risk, både ur ett miljöperspektiv, men också ur ett säkerhetsperspektiv. Mängden olja som årligen transporteras på Östersjön har ökat från 20 milj ton år 1995 till 200 milj ton 2009 och oljetransporterna förväntas att öka med ytterligare 200-300 milj ton de kommande åren. Det innebär att det alltid kommer att finnas ett antal riktigt stora oljetankers (100.000-250.000 ton) med stora ekonimiska värden på Östersjön, vilka, förutom olycksrisken, kan attrahera terrorister och organiserad brottslighet till handlingar som ger mycket stora socioekonomiska störningar på samhället.

Vad inom din organisation är mest aktuellt just nu, som du vill lyfta fram till besökare på den här webbsidan?

IVL:s Oljeskadegrupp tillsammans med myndigheter, organisationer och företag arbetar för närvarande fokuserat med att förbereda Sveriges kommuner för bekämpning och sanering av det stora oljeutsläppet. Oljeskyddsplaner, miljöatlas, saneringsmanualer, oljeskyddsövningar med mera är viktiga verktyg för att kunna prioritera rätt när flera mil kust hotas av oljepåslag. Alla som vet att de på något sätt kommer att beröras av ett oljepåslag uppmanas att se över sina rutiner och uppdatera sin kunskap för att på så sätt minimera skadeverkan och kostnader vid oljepåslag.

 

Har du frågor eller vill komma i kontakt med Jonas så når du honom på jonas.fejes@ivl.se

Redigera

Kalendarium

17-18 april:
Maritime Future Forum, Helsingfors.
Arrangör: Sjöfartens utbildnings- och forskningscentral

 

(Alla länkar öppnas i nya fönster)

Länk till fler event på Maritim Aktivitetskalender

Kompass 

Share Dela