Stort intresse för årets maritima säkerhetsseminarium

Hörsalen på Marinmuseum var fylld till bredden när årets seminarium Maritime Safety and Security drog igång den 9 september. Personer från myndigheter och organisationer runt om i Sverige fanns på plats för att diskutera och lyssna på anföranden kring Östersjöns säkerhet och möjliga utveckling. Bland talarna fanns försvarsminister Sten Tolgfors, marininspektör Anders Grenstad och GD för MSB, Helena Lindberg

Henric Johnson och Sten TolgforsRepresentanter från organisationer, myndigheter och företag var inbjudna att presentera sin verklighet och samtidigt sina önskemål med avseende på säkerheten på och kring Östersjön.
Temat för dagen var att ringa in framtida utmaningar som har behov av forskning och utveckling där flera parter kan samverka.
De flesta talarna var eninga om att samarbete mellan berörda organisationer är nödvändig och att man också är beredd att skrida till handling. Dags att kavla upp ärmarna och börja jobba alltså. 
Moderator för dagen var Tankesmedjans ordförande, Hans Hedman som gjorde en fantastisk insats med att navigera årets talare och åhörare.

Fullt hus

 

Först ut var Sveriges EU-kommissionär i Bryssel, Cecilia Malmström som inte kunde  närvara personligen men hade skickat en inspelad hälsning i förväg. Hon berättade om EU:s östersjöstrategi där en rad olika projekt pågår för att minimiera risker på och kring Östersjöområdet genom integrerat och samordnat arbete. Hon såg med stor förväntan fram emot vad som kommer komma ur Tankesmedjans verksamhet och uppmanade seminariedeltagarna att fundera över hur vi i praktiken kan stärka samarbetet ytterligare.
Länk till film med Cecilia Malmström

 

GD Helena LindbergGeneraldirektören för myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Helena Lindberg, berömde Tankesmedjan för att ha fångat företrädare från så många viktiga privata och offentliga svenska aktörer inom området. Helena menade att Sverige har god beredskap nationellt, men hon efterlyste ett fördjupat internationellt samarbete för att ha beredskap vid en eventuell större olycka på Östersjön. Vem ska bära ansvaret för samordning, prioritering och information när många nationer är berörda?
Länk till Helena Lindbergs presentation


Dan Alfredsson

Kockums VD, Ola Alfredsson var full av idéer och presenterade ett framtida fartyg med möjlighet att lösa uppgfter som idag ligger hos både marinen och kustbevakningen. Detta säkerhetsfartyg skulle ha möjlighet att assistera vid såväl ubåtsjakt och artillerianfall som vid sjuktransport och oljesanering. Ett annat spännande område som Kockums har kommit långt inom är obemannade farkoster med möjlighet till både civila och militära uppdrag.
Länk till Ola Alfredssons presentation

 

Sten TolgforsFörsvarsminister Sten Tolgfors som var semnariets huvudtalare efterlyste en effektivare sjöövervakning av Östersjön som han liknade vid "ett energins innanhav" med ett ständigt flöde av gods, varor, olja och inom kort även gas. Viktigt är att inte bara registrera vad som händer ovan ytan eftersom trafik sker även på havsbotten och i vattnenrummet. Likt andra talare nämde han SUCBAS, ett samarbetsprojekt där östersjöländernas försvarsmakter utbyter information om sjöläget via existerande nationella system. 

 

Marininspektör Anders Grenstad Marininspektör Anders Grenstad presenterade marinens åtgärder för att främja sjösäkerheten. Fartyg, flygplan och radarstationer som ingår i nationella och internationella övningar, det gemensamma övervakningssystemet SUCBAS och kommande upprustning av övervakningsfartyg.
Han gladde sig också åt det samarbete som man sedan en tid tillbaka har med Kustbevakningen när det gäller utbyte av information kring sjöläget på Östersjön.
Länk till Anders Grenstads presentation

 

Dan Thorell, Kustbevakningen

Hur samordningen av övervakningsinsatser kan komma att se ut år 2020 beskrev Kustbevakningsdirektör Dan Thorell. Idag finns många projekt som syftar till att bättre koordinera information om sjöläget i Östersjön men det finns mycket kvar att göra. Dan är ordförande i sjöövervakningsrådet samt projektledare för MARSUNO, ett EU-projekt som syftar till att uppnå en högre grad av interoperabilitet mellan redan existerande övervaknings- och kontrollsystem.   
Länk till presentation

 
Johan Hägg, SAABJohan Hägg från SAAB kopplade ihop forskningen med den industriella nyttan och gav exempel på forskningsprojekt där SAAB är involeverade. Han visade också på skillnaderna i metodiken mellan att bedriva forskningsprojekt kontra utveckling av produkter för marknaden.
Länk till presentation

 

Lars O Grönstedt, Nord-Stream

Lars O Grönstedt, tidigare VD och ordförande i Handelsbanken, numera senior rådgivare till Nord-Stream beskrev det pågående arbetet med den naturgasledning som byggs på Östersjöns botten och vilka miljöaspekter man har att ta hänsyn till.

Länk till presentationJonas Fejes, IVL Svenska MiljöinstitutetJonas Fejes, är oljeskadeexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet och hade färska rapporter och siffror från oljekatastrofen i Mexicanska golfen. Han drog praralleller till Östersjön och jämförde vad det skulle kosta att reda upp en olycka här, och visade att det är ekonomiskt lönsamt att tänka proaktivt när det gäller säkerheten kring Östersjön.

Länk till presentation


Anders Nilsson, Blekinge OffshoreOm svårigheter och utmaningar men framförallt om möjligheter och fördelarna med en etablering av en vindkraftspark i Hanöbukten berättade Anders Nilsson med stor entusiasm från Blekinge Offshore. Sveriges åtaganden gentemot EU:s mål innebär att 49% av all energiförbrukning ska baseras på förnyelsebara energikällor. Ett sätt att nå detta mål är att öka andelen vindkraftsproucerad el i den svenska energibalansen.Länk till presentation

 

Henric Johnsson, BTHHenric Johnson, BTH avslutade dagen med att berätta om Tanksmedjans arbete med flera framgångsrika projekt. Henric gav en intressant överblick av olika trender inom säkerhetsforskningen och de möjligheter som framtidens övervakningssytem står inför med tillgång till öppna informationssystem och sociala medier. Han beskrev även pågående forskning kopplat till framtidens internetarkitektur.
Länk till presentation


Mattias Rust, WWFEn tung organisation med inflytande i Östersjöns miljöarbete är Världsnaturfonden. Mattias Rust besökte seminariet och menade att med den snabba utbyggnaden av olika intresseområden som t.ex. turisttrafiken, transport av gods och varor samt utbyggnad av vindkraft så krävs det en mycket bättre samordning.

Läs mer om Världsnaturfondens arbete kring Östersjön


 

Seminariets navigator, Hans Hedman J-E-Dahl-och-K-G-Svensson Claes Deshayes, Försvarshögskolan

Politisk debatt, Peter Jeppsson och Sten Tolgfors Anders Engblom, Räddningstjänsten Östra Blekinge CarlJohan Koivisto, SAAB

Göran Janrell, polisen och Inga-Lena Fischer, BLT Åhörare

Galjonsfigur med vakande öga

Länk till seminarieprogrammet

Intervju med Henric Johnson, Tankesmedjans initiativtagare

 

Text & bild, Michaela Linge, BTH

Redigera

Kalendarium

17-18 april:
Maritime Future Forum, Helsingfors.
Arrangör: Sjöfartens utbildnings- och forskningscentral

 

(Alla länkar öppnas i nya fönster)

Länk till fler event på Maritim Aktivitetskalender

Kompass 

Share Dela