Försvarsmakten söker examenssamarbete

Försvarsmakten genomgår för närvarande ett paradigmskifte. Från att tidigare ha varit ett invasionsbaserat försvar skall man i framtiden istället vara ett kunskaps- och insatsbaserat försvar. För att kunna realisera detta krävs ny syn på informationshantering och informationssystem samt god kunskap inom dessa områden.

För att förstärka sin kompetens och möta dessa nya krav söker Försvarsmakten idag samarbete med studenter som skall göra sitt examensarbete på högskolor i hela Sverige inom ämnesområdet säker och rationell informationshantering. Samarbetet innebär att Försvarsmakten lämnar förslag till examensarbeten och ställer personlig supervisor  - ej likställd lärosätets handledare - till studentens förfogande samt anordnar konferenser för studenter.  I gengäld får Försvarsmakten aktuella och verklighetsanknutna problem belysta ur såväl process- och organisations- som juridisk och teknisk synvinkel.

En lista på föreslagna exjobb hittar du här:

För vidare frågor och information runt Försvarsmaktens examensarbeten kontakta:

Ingvar Ståhl tel: 070-5954094 e-post: jens.kvarnberg@mil.se eller

Ross Tsagalidis, tel: 0733 -666982, e-post: wross@tele2.se .


Edit
Share Share