Översikt
Vi lever i en tid då kultur och kommunikation mer och mer förmedlas och skapas via digitala medier. Sociala medier, mobil teknik och internet skapar plattformar för information och kommunikation som i sin tur ställer krav på oss alla som kommunikatörer. Programmet i digital kultur och kommunikation fokuserar på digital kultur som handlar om studiet av sociala, kulturella, estetiska och etiska aspekter av informations- och kommunikationsteknologier i nya medieformer. Programmets grundidé är att en god förståelse för samhälle, kultur och språk är en förutsättning för den som vill ha verktyg och redskap för att kunna kommunicera även på framtidens föränderliga arbetsmarknad.

Innehåll
Du studerar litteratur, konst och film men även design, datorspel, bloggar och framväxande nya multimediala, digitala upplevelseformer. Dessutom
studerar du hur det skriftliga och muntliga språket samt kulturella normer förändras i och med de nya digitala och alltmer mobila kommunikations- och publikationsformerna. Du kommer att få möjlighet att lära dig om hur olika typer av berättande växer fram i digitala medier och själv arbeta fram dina kulturkritiska och kommunikativa förmågor. Du fördjupar dig i frågor som, vem kontrollerar och hjälper till att skapa tekniken? Hur kan vi identifiera, analysera och relatera nya framväxande genrer som bloggar, citizen journalism, digital litteratur och digital kommunikation med tidigare genrer och verksamhet? Vilka sorts språkliga uttryck kan man finna i olika virtuella miljöer och hur hanterar man ord- och bilduttryck i mobila medier?

Vi har internationella samarbeten med amerikanska och europeiska universitet. Det finns möjlighet att förlägga delar av utbildningen utomlands hos våra samarbetspartners i bl.a. USA.

 

Studenter vid ett touchscreen-bord / Students using a touchscreen table

Mål

Efter genomgången utbildning får du en kandidatexamen i digital kultur. Du ska kunna känna dig säker i din roll som kommunikatör och kulturanalytiker. Några av specifika utbildningsmålen är att du ska kunna:

  • visa kunskap om och förståelse för digitala mediers roll inom samhälls- och kulturutvecklingen

  • inhämta, bearbeta och förmedla information/kunskap i olika kommunikationskanaler

  • ha tillägnat dig teoretiska och praktiska kunskaper om muntlig, skriftlig, visuell samt elektronisk kommunikation, samt kunna visa dessa kunskaper genom egen analys och produktion

  • reflektera över din professionella roll som producenter av information, kommunikationsformer samt kunskap vad gäller idéarbete, arbete i grupp samt ur mottagarperspektiv

 

 

Redigera
Share Dela