År 1

Dk1411, Kulturstudier I, 10hp, Digital kultur grundnivå, G1N

Kursen introducerar begrepp inom kultur, med speciellt fokus på visuell kultur, och ger verktyg för både den egna produktionen och för analys samt förståelse av andras arbete. Utvecklingen av visuell kultur, särskilt under senare år, diskuteras och analyseras, och ligger till grund för studentens egna praktiska arbete. 

DK1419, Språkstudier I, 10hp, Digital kultur, grundnivå, G1N

I kursen kommer studenten att undersöka textgenrer och utveckla sina egna färdigheter i läsning och skrivning för särskilda ändamål. Studenten kommer att studera och producera texter i en rad grundläggande genrer av skrivande, såsom rapporter, sammanfattningar, akademiska uppsatser och argumenterande uppsatser. Studenten kommer också att studera multimodal produktion som en process som omfattar analys, skapande, bearbetande och revidering i olika medier och genrer av texter. 

DK1409, Introduktion till medieproduktion, 10hp, Digital kultur, grundnivå, G1N

Kursen introducerar grundläggande program och programmeringsverktyg, med speciellt fokus på sådan medieproduktion som har övergripande kommunikativa syften. Utifrån praktiska exempel (t.ex. spel, bloggar, hemsidor) diskuteras och tränas programmering. 

DK1420Språkstudier II, 10hp, Digital kultur, grundnivå, G1F

Kursen introducerar studenten till digital textproduktion, olika former av digitala textformer och analys, samt aktuella frågeställningar vad gäller textförståelse, läsning och medieproduktion. Studenten arbetar med en frågeställning relevant till kursinnehållet och producerar digital texter (som t.ex. en blog), samt läser och kommenterar andras texter. 

DK1412, Kulturstudier II, 10hp, Digital kultur, grundnivå, G1F

Kursen introducerar 1900- och 2000-talets litteratur och film, samt diskuterar hur nya medier påverkat utvecklingen av kulturella uttryck. De analytiska verktygen omsätts sedan praktiskt av studenten, genom text- och medieproduktion. De egna produktionerna kopplar även samman de tillägnade kunskaperna från kursen med tidigare tillägnade färdigheter från språk-, kultur- och mediekurser, speciellt utifrån språkfärdighet och programmeringskunskaper. 

DK1404, Digital retorik I, 10hp, Digital kultur, grundnivå, G1F

Kursen introducerar klassiska retoriska begrepp och analysverktyg, och diskuterar dessa utifrån gårdagens, dagens och morgondagens texter. Verktygen appliceras sedan på texter inom framför allt dagens digitala kommunikation, för att visa hur språk och kultur samspelar inom retoriken. Studentens egen produktion inom textanalys innefattar även medieproduktion med fokus på retorik inom digitala medier.

Redigera
Share Dela