År 2

DK1405, Digital retorik II, 10hp, Digital kultur, grundnivå, G1F

Kursen fördjupar de kunskaper som tillägnats under ”Digital retorik I”, och utökar det praktiska användandet av teoretiska kunskaper inom egen produktion. Kursen behandlar skrivande och kommunikation inom det utvidgade textbegreppet (”augmented reality”), med analys och praktiskt utförande av bloggar, twitter, interaktiva hemsidor, digital informationsarkitektur etc. I kursen studeras teorier, modeller och metoder för hur man kan förstå, förklara och analysera digitalt medierad kommunikation (särskilt metoder som har till syfte att analysera mediernas innehåll och språkbruk). Studenten fördjupar sig i de retoriska konventioner som skapas i nya digitala genrer samt förkovrar sig inom tolkningsmetoder för kritisk analys av digitala medier.

 

DK1415, Projektledning och entreprenörskap i digital kultur, 10hp, Digital kultur, Grundnivå, G2F

Kursen introducerar allmänna teoretiska perspektiv på projektledning och entreprenör­skap, samt ger utrymme för hur dessa perspektiv kan omsättas praktiskt. En viktig del av kursen är projektplanering och projektarbeten i grupp. I kursen studeras olika projekttyper och projektsammanhang, relationen till beställaren, målformulering och kvalitetssäkring, administration och projektekonomi. Aspekter som ledarskap i allmänhet, teamsamman­sättning och teamledning, lärande inom projektet ges speciell uppmärksamhet.

 

DK1402, Digital kultur, 10hp, Digital kultur, grundnivå, G2F

Kursen presenterar en fördjupad syn på digitalitet (dvs. den digitala världen i bred mening), främst i perspektivet av digital humaniora (dvs. användande av digital teknik för humanistisk och språkvetenskaplig forskning). En del av kursen behandlar även omvärldsanalys, upphovsrättsregelverk och immaterialrätt. Kursen fokuserar på den kulturella och samhälleliga diskussionen kring upphovsrätt, snarare än på de juridiska aspekterna kring ämnet.

 

DK1414, Projektkurs, 10hp, Digital kultur, grundnivå, G2F

Kursen introducerar verktyg för forskningsbaserade digitala produktioner med anknytning till kultur och/eller kommunikation. Kursen fördjupar färdigheter inom koncept- och idéarbete, och fördjupar förståelsen för kopplingen mellan kultur, teknik och kommunikation, samt omsätter praktiskt de kunskaper som tillägnats inom projektledning.

Valbara kurser 30 hp (3x10hp). Läs mer om valbara kurser här

 

Redigera
Share Dela