År 3

Valbara kurser 30hp (3x10hp). Läs mer om valbara kurser här

DK1410, Kandidatarbete i digital kultur och kommunikation, 30hp, Digital kultur, grundnivå, G2E

Inom kursen kombineras de teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som studenten förvärvat under studietiden. Dessa kunskaper visas genom ett självständigt arbete inom något av de ämnesområden som programmet innehåller. Det praktiska kandidatarbetet utgör 15 av de 30 hp som kursen omfattar, medan resterande poäng utgörs av metodkurser. Kandidatarbetet (både det konkreta arbetet och de resterande 15 poängen) får gärna ske i form av projektarbete i samarbete med näringsliv och samhälle. Den forskning som studenten presenterar måste vara självständig, och visa på studentens förståelse för relevant forskning inom området.

Redigera
Share Dela