Filtrering och spamhantering - Lotus

Det finns flera säkerhetsinställningar på BTH som är till för att skydda så väl avsändaren som mottagaren mot maskar, virus, nätfiske och spam. Vi använder en molntjänst som kallas Trend Micro Hosted Email Security för hantering av e-post in och ut från BTH.

Säkerhetsinställningar

Om någon säkerhetsinställning utlöses utgår tt epostmeddelande som skickas från avsändaradressen NoReply_EmailSecurity@bth.se.

Virus

E-postmeddelanden som innehåller virus raderas omedelbart. I de fall avsändaren är en @bth.se-adress kommer denne att få ett meddelande med information så att nödvändiga åtgärder kan vidtas.

Spam och Nätfiske

Inkommande meddelanden som bedöms som spam efter skickande mailservers rykte stoppas, därefter raderas epostmeddelanden som bedöms vara spam eller nätfiske omedelbart. Tveksamma inkommande meddelanden går igenom och märks som spam.

Meddelandestorlek

Den maximala storleken som accepteras är 50 MB.

Antal mottagare

Ett epostmeddelande får maximalt innehålla 200 mottagare.

Antal bifogade filer och storlek

Maximala antalet bifogade filer som får skickas i ett och samma epostmeddelande är 20 stycken. Om någon fil är komprimerad får det okomprimerade innehållet inte överstiga 60MB (undantag är om filen lösenordsskyddas).

Typ av bifogade filer

Idag är det väldigt vanligt att utbyta filer med varandra via epost. Detta medför tyvärr ökade risker för att maskar och virus kan spridas. BTH blockerar och raderar därför vissa filer. För att få mer information om vilka filer som blockeras, öppna följande excelark blockerade filer.

Motivet till blockeringen är att vissa filer kan innehålla programkod som startar automatiskt utan någon inblandning av användaren.

Lösenordsskyddade filer kan inte skannas av systemet och därför kommer e-postmeddelandet uppdateras med en varningstext om att filen eventuellt kan innehålla skadlig kod.

Spamfiltrering

Användare av Lotus Notes-klienten behöver inte göra några justeringar. Däremot måste användare av andra e-postklienter eventuellt justera sina inställningar.

X-headers

De personer som filtrerar ut spam  via X-headers måste göra en justering i sin regel. Fält som kan användas är Spam Flag och Trend Score, se följande bild för mer information tmase_x-header

Rubrik

För personer som använder sig av rubriken för att filtrera spam så är etiketten i början ändrad till [*SPAM*].

Vitlistning

Om man erhåller e-post från känd(a) avsändare och dessa e-postmeddelanden hamnar i Spam-mappen, kan man vitlista dem. För information om hur man gör, läs instruktionen Spamfiltrering - Vitlistning

Share Dela
Redigera