Avdelningen för uppdrag och projekt

Avdelningen för uppdrag och projekt arbetar i nära samverkan med näringsliv och samhälle och fungerar i många fall som en länk mellan högskolan och världen utanför. Våra huvudsakliga arbetsområden är uppdragsutbildning och projekt både nationellt och internationellt samt rådgivning för finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt.broschyr

 

Vill du veta mer om vad vi gör på AUP är du välkommen att klicka på broschyen eller kontakta oss

 

Behöver din organisation kompetensutveckling?

Blekinge Tekniska Högskola anordnar utbildning och kompetensutveckling med utgångspunkt i högskolans kunskapsområden och då främst; ledarskap och management, informations- och kommunikationsteknik (IKT) och telekommunikation, hållbar utveckling samt folkhälsa och vårdvetenskap.

Exempel på utbildningar

Exempel på utildningar som erbjuds internationellt återfinns på vår engelska webplats

Projektledning
Utbildningen ger deltagarna en grundläggande orientering inom området projektarbete med speciellt fokus på projektledning.

Omvårdnadsaspekter av betydelse i obstetrisk verksamhet
Kursdeltagarna får tillägna sig fördjupade kunskaper i medicinska tillstånd ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, med betoning på etik, kultur och kommunikation.

Fler exempel och mer information hittar du under näringsliv och samhälle

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig är du välkommen att kontakta oss

Gruppfoto av avdelningen för uppdrag och projekt

Redigera
Share Dela