Omvårdnadsaspekter av betydelse i obstetrisk verksamhet


Kursen syftar till att den deltagande skall tillägna sig fördjupade kunskaper i medicinska tillstånd i vårdvetenskapligt perspektiv, med betoning på etik, kultur och kommunikation.

Kursinnehåll är bl.a.:
- Diabetes
- Ätstörningar
- Koagulationsdefekter
- Kommunikationsmetodik
- Etiska aspekter
- Kulturella skillnader

Målgruppen är barnmorskor, sjuksköterskor eller personer med likvärdig examen.

Vill du veta mer om kursen "Omvårdnadsaspekter av betydelse i obstetrisk verksamhet"?
Kontakta gärna:

Åke Rosenquist
Avdelningen för Uppdrag och Projekt
Tel 0455-38 52 27
Mobil 0709-49 92 31

Redigera
Share Dela