Affärsengelska

Kursen syftar till att fördjupa deltagarnas teoretiska och praktiska kompetens i affärsengelska såväl muntligt som skriftligt.

Kursen innehåller momenten:
- Praktisk engelska i affärssammanhang
- Engelska affärsbrev
- Skriftliga och muntliga projektredovisningar

Kunskapsinhämtningen sker genom litteraturstudier, skriftlig dokumentation, föreläsningar och gruppövningar.

Vi kan erbjuda utbildningen som uppdragsutbildning med kundanpassning. Vi anpassar utbildningens genomförande till de yrkesgrupper som deltar, beroende på var i organisationen man är verksam och vilket språkbruk man behöver träna.

Kursen ges som poänggivande utbildning 7,5 hp om deltagaren har grundläggande behörighet för högskolestudier. Om behörighet saknas erhåller deltagaren ett kursintyg på genomgången utbildning.

Exempel på genomförande kan vara:
Kursdag: En dag per vecka
Tid: 15.30 till 17.00

Vill du veta mer om kursen i affärsengelska?
Kontakta gärna:

Åke Rosenquist
Uppdragsutbildning Offentlig sektor och näringsliv
Tel 0457-385227

 

Redigera
Share Dela