Folkhälsa (7,5 hp)

Kursen i folkhälsovetenskap kan till viss del anpassas efter kundens specifika önskemål.
Innehållet i befintliga kurser kan ges perspektiv och fokus som är mer relevant för arbetsplatsens kursdeltagare. Det kan ske t.ex. genom att nationella målen för folkhälsan analyseras utifrån kundens perspektiv. Det kan också ske genom att innehåll som handlar om hälsoarbete har mer fokus på kundens medverkan i såväl individ- och befolkningsinriktade insatser samt att
hälsoinformation, rådgivning och hälsovägledning utgår från kundens uppdrag och arbetssituation.

Vill du veta mer om kursen i folkhälsa?
Kontakta gärna:

Åke Rosenquist
Projektledare
Uppdragsutbildning Offentlig sektor och näringsliv
Tel 0457-385227

Redigera
Share Dela